Joh 3:16 Joh 3:16
Wat heeft de kruisiging van Jezus te maken met vergeving en verzoening? Joh 3: 16 uitgelegd vanuit Num 21: 4-9 (de koperen slang redt als de zieken er naar kijken) en 2 Kon 5: 9-14 (het water van de Jordaan geneest Naäman als hij daarin kopje ondergaat)


A        Voor veel christenen de mooiste tekst uit de bijbel:
God die zijn zoon gegeven heeft om de wereld te reddenIn de kerk is dat vaak zo uitgelegd:
Jezus moest aan het kruis sterven
omdat God boos was op ons, op ons verkeerde gedrag.
Zo boos en beledigd dat hij alleen met een bloedig offer
op andere gedachten kon worden gebracht
en weer goed voor ons kan zijn.


Iemand legde me uit waarom hij dat niet geloven kan. (T Wright)
Stel je een school voor, zei hij.
En het hoofd van de school geeft ook les.
Hij heeft een lastige klas.
Allemaal druktemakers.
Ze zitten geen moment stil, kleten met elkaar,
De bovenmeester waarschuwt en waarschuwt
'als jullie zo doorgaan moet iedereen nablijven'
Maar de klas is er niet van onder de indruk:
ze gooien nu ook vliegtuigjes door de lucht
De bovenmeester nog bozer.


Eén jongetje in de klas doet ondertussen niet mee
aan het geklier: Jesse
Hij maakt rustig zijn rekensommetjes.
Jesse is het zoontje van de meester.


Op een gegeven is het zo'n chaos
De bovenmeester is er helemaal klaar mee.
En nou is het afgelopen!
en hij pakt Jesse bij zijn oren
sleept hem naar de deur
en trapt hem de klas uit.
Daarna is zijn woede afgekoeld.
De klas hoeft niet na te blijven, gaat vrij uit.
Jesse onschuldig kreeg de straf die de klas verdiende
.....
Zeg nou zelf:
Zo'n bovenmeester spoort toch niet?
En een God die zo doet, kun je toch niet vertrouwen

en liefhebben en dienen?


Nee zo zit het gelukkig niet.
Wat onze tekst bedoelt precies het tegenovergestelde.

Niet God moet veranderen, maar wij
Want wij zijn de weg kwijt.
Wij leven de verkeerde kant op:
van God af.
En God brengt ons bij zich terug.En dat zit al in twee verhalen uit het Oude Testament:
van Mozes en de koperen slang
van Naäman en de Jordaan


B       Eerst van Mozes en de koperen slang.
Israel, de slaven van Egypte, zijn ontsnapt.
Ze zwerven door de woestijn
en dromen van het beloofde land.
Het gaat best goed.
God zorgt voor hen:
voedt hen met manna uit de hemel
Maar het duurt te lang.
En dat manna komt ze de neus uit.En dan zijn er opeens giftige slangen.
En de mensen beseffen:
we zijn onredelijk geweest tegen Mozes en tegen God
Dit is onze straf.
Hoe kan het weer goed komen tussen God en ons?


En dan moeten ze naar een koperen slang kijken.
En wie dat deed, bleef in leven.
Wonderlijk. Maar toch even een vraag:
Maakt die koperen slang hun weer beter?Nee: die slang doet helemaal niets.
Als hij vandaag terug gevonden zou worden,
helpt hij echt niet tegen slangenbeten. (geen magie)
Waar zit het hem dan wel in?
Dat ze kijken (naar die slang die Mozes omhoog houdt.)

Door te kijken, geven ze aan
dat ze zwaar in de problemen zitten
en er zelf niet uit komen
dat ze spijt hebben van hun gemopper
en weer met God verder willen
Het is een daad van geloof.


Dat hoeven ze niet te doen.
Ze konden ook weigeren naar de slang te kijken.
Ontevreden met hun lot, boos op God

Moesten ze zelf weten. Dan bleven ze ziek.


Die koperen slang is een aanbod, een uitnodiging
Een mogelijkheid om iets je ellende, van je spijt
bovenal: van je verlangen naar God te laten zien.
En de Israelieten grijpen deze kans aan.En wie houdt die slang omhoog? Mozes
En van wie moest hij dat doen? van God


Dit aanbod komt van God: Hij is wel goed.
Hij hoeft niet met offers van bloed
op andere gedachten gebracht te worden.
De Israeliten, die moeten veranderen.
En God brengt hen zover.

Van Hem gaat juist de verzoening uit.
Hij biedt de mogelijkheid van een nieuw begin.C      Het andere verhaal gaat net zo.
Daar is Naäman, de generaal, uit Syrie, Damascus.
Melaats. Hij wil beter worden.
En als de dokters hem thuis niet kunnen helpen
is er dat Joodse slavinnetje.
Zij zegt: ga naar Israel, daar kunnen ze u wel helpen.


En zo komt hij uiteindelijk bij de profeet Elisa
En die zegt: je moet je 7x wassen in de Jordaan.
Ach en dat wil hij eerst niet.
Hij had het zich heel anders voorgesteld
met handoplegging en gebed enzo.
Maar na enig aandringen stapt hij toch de Jordaan in.
1,2,3, 7x kopje onder. En dan is hij beter!


Wonderlijk verhaal. Weer even die vraag
Maakt het water hem beter?

.......
Nee, dat water betekent niets.
Een zieke die vandaag de Jordaan inloopt
wordt echt niet beter. (geen magie)
Waar zit het hem dan wel in?
Dat Naäman doet wat Elisa hem zegtDat hoeft hij niet te doen.
Trots als hij was, had hij bijna geweigerd:
Een bad in de Jordaan?
De rivieren thuis zijn veel indrukwekkender!

Dan was hij ziek gebleven.


Maar hij doet het. Opnieuw een daad van geloof
Door het water in te lopen
laat Naäman zijn trots en zijn verontwaardiging los
Door de Jordaan in te lopen
geeft Naäman aan open te staan voor God
en van hem een wonder te verwachten.
geeft hij zijn hulpeloosheid toe


Het water van de Jordaan is een aanbod, een uitnodiging.
Een mogelijkheid om iets van je geloof, je hoop
van je verlangen naar God te laten zien.
Naäman grijpt deze kans aan.


En wie wees hem op de Jordaan: Elisa
En namens wie deed hij dat? van God


God is wel goed.
Hij hoeft niet met offers van bloed
op andere gedachten gebracht te worden.
Naäman is degene die veranderen moet.
En God beweegt hem daartoe:
De verzoening begint bij God.
Hij biedt de mogelijkheid van een nieuw leven.D      De koperen slang: aanwijzing voor Israel
Het water van de Jordaan: aanwijzing voor Naäman
Is er ook een aanwijzing voor ons?
Want wij voelen ons ook wel eens ver van God:
- als we ziek zijn en sterven moeten

- als het leven vol zorgen is
- als we ons slecht voelen om het verkeerde in ons leven
- als we geen zin aan het leven kunnen ontdekken
Dat is onze ellende...en we komen er zelf niet uit


De evangelist heeft een aanwijzing
Jezus moet hoog verheven worden
zoals Mozes de slang omhooggeheven heeft
opdat iedereen die in hem gelooft
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.


Als je om wat voor reden dan ook
je ellendig voelt - ver voelt van God
leeg van geloof, hoop en liefde...
Denk dan terug aan Jezus
U weet wel: die bijzondere mens, vol van God:
vol van geloof en vertrouwen- geen spoortje angst en zorgen
vol van hoop - totaal geen wanhoop
vol van liefde - niets van ikzucht, afgunst en haat.


Jezus: in onze ogen ging hij te ver:
hij irriteert met zijn grenzeloze vertrouwen op God
met zijn vurige hoop op een nieuwe wereld
met zijn eindeloze liefde voor mensen
Dat bracht hem aan het kruis.


Voel je je ver van God?
Wil je weer kunnen geloven, hopen en liefhebben?
Kijk dan naar Jezus
en je ziet hoe Gods liefde tot het uiterste gaat
en door niets gedoofd kan worden
zelfs niet door zoveel vijandschap van mensen
zelfs graf en dood komt hij te boven (Pasen)


Zou hij jouw lege hart niet weer kunnen vullen
met geloof, hoop en liefde?
Laat je verlangen naar God spreken.
Gedenk Jezus. Daar begint het nieuwe leven mee.Je hoeft het niet te doen.
Het is een aanbod, een uitnodiging
Die kun je afslaan.
Moet je zelf weten.
Dan blijft alles bij het oude:
jij ver van God:
je angst voor de dood niet overwonnen
je gevoel van schuld en falen niet weggenomen
je verlangen naar zin en betekenis niet vervuld


E      Wat is God anders dan die bovenmeester
die zijn zoontje de klas uittrapt.


God reageert zich niet af.


Offer en bloed brengen hem niet op andere gedachten.


Zijn gedachten zijn altijd al goed:
in zijn hart niets anders dan die ene wens
om ons weer aan zich te verbinden.


Drie keer doet Hij een aanbod.
- een koperen slang op een stok
- het water in de Jordaan
- Jezus aan een kruis
Drie keer een plek waar Hij voor lief neemt
wat van ons zo lief niet is
Drie keer een plek
waar hij boosheid en teleurstelling
niet uitleeft op ons
maar voor zichzelf houdt
opvangt in zichzelf
Drie keer een plek
waar Hij zich laat vinden in zijn goedheid.


Kan de bijbel het nog duidelijker maken?
God is liefdeEn wie dat zien en geloven die weten:
De dood is niet het einde
Ik verwacht een nieuw begin voor mijzelf
en voor iedereen.


En schuld en falen zijn niet doorslag gevend
Ik mag leven van de vergeving
en dan anderen natuurlijk ook.


En zinloos is mijn leven niet
Ik leef in de vriendschap van God
Ik ben geroepen om zijn liefde te delen
met de mensen om mij heen.


Daarom heet dit nieuwe, christelijke, geloofsleven
eeuwig leven.
Het begint hier en nu om nooit meer op te houden.


Dankzij God, dankzij Jezus, dankzij de Geest
die ons zo ver wist te krijgen
AMEN.
terug