Iets Iets
Nu pas komen de geloofsvragen. Is Hij een God uit één stuk? Betekenen we iets voor Hem? Waarom zijn we er eigenlijk? Wereldwijd en de eeuwen door hebben mensen zich zulke zinvragen gesteld, zeer verschillende antwoorden gevonden en die vormgegeven in hun religies  

Als we God met het Zijn zelf gelijkstellen, past daar het volgende overzicht bij:

1     Geen God: atheïsme
Dit is het materialistische standpunt: er is geen transcendente werkelijkheid. Alles is voortgekomen uit en product van massa en energie. Waar die dan vandaan komen, kan het materialisme (nog) niet goed verklaren.
Degenen die er zo over denken, weten wel, dat er allerlei andere opvattingen en religies bestaan. Maar zij reduceren die tot wat anders.
 1. Spinoza
 2. Marx
 3. Nietzsche
 4. Freud
 5. Boeddhisme
 6. Materialisten / Sciëntiscme / Naturalisme / Fysicalisme (We bedoelen hier dus niet 'de goddelozen' in de zin van onrechtvaardigen)
2     Eén God: monotheïsme
Dit is de opvatting van degenen die menen dat heel de werkelijkheid een transcendente oorsprong heeft: God. De ene oorsprong houdt in, dat de werkelijkheid niet het strijdtoneel is van twee of meer goden of machten. De werkelijkheid is goed, betrouwbaar en tot op zekere hoogte te begrijpen, omdat God goed, betrouwbaar en enigszins maar voldoende kenbaar is. Dit is de overtuiging van2
 1. Jodendom: één ondoorgrondelijke God, voor wie geen beeld gemaakt mag worden, die geen tempel heeft en een Naam draagt die niet wordt uitgesproken.
 2. Christendom: De ene God wordt onderscheiden in God-de-Vader, God-de-Zoon en God-de-Geest
 3. Islam:
 4. Ietisme
 5. In Egypte de Aton-religie die Farao Echnaton probeerde in te voeren.
Naast het strikte monotheïsme komen ook voor
 1. Monolatrisme
 2. Heno-theïsme
Voor de relatie van de ene God met de werkelijkheid bestaan verschillende modellen:
 1. Pantheïsme (emanatie)
 2. Pan-entheïsme (oa procestheologie)
 3. Deïsme
 4. Opperwezen (voorzienigheid, verkiezing)
 5. God 'gebeurt' (Hendrikse)
 6. Anatheïsme (Kearney)
3)     twee goden: dualisme
Deze opvatting gaat er vanuit dat de werkelijkheid wordt bepaald door twee tegenstrijdige principes: goed en kwaad, materie en geest, licht en duisternis
 1. Manicheïsme
 2. Gnostiek
4)     vele goden: polytheïsme
Wanneer men zichzelf verstaat als een speelbal van een grillige werkelijkheidheid beleeft, ligt het voor de hand aan vele onderling strijdende goden te denken.
 1. Hindoeïsme
 2. Taoïsme (China)
 3. Confucianisme (China)
 4. Egyptische pantheon
 5. Pantheon van El (midden Oosten)
 6. Griekse goden
 7. Romeinse goden
 8. Germaanse godenwereld
 9. Keltische religie
 10. Voorouder-verering
 11.  
5)      agnosticisme
We kunnen niet weten of bewijzen dat God of wel niet bestaat. 
terug