De Toegewijde De Toegewijde
Met de Toegewijde is Jezus bedoeld. Hij is helemaal leeg van ik-zucht (daarom de ware mens) en helemaal vol van Gods liefde (daarom Gods Zoon). Deze en andere titels in 'Jezus'
Maar de mens vol van Gods liefde botst op mensen die hem afwijzigen. Hij wordt gearresteerd, beschuldigd, verhoord, onschuldig veroordeeld, gekruisigd en begraven. Dat noemen we het Sleutelverhaal omdat het laat zien wie God is en wat er met ons mensen aan de hand is. Met dat verhaal kunnen we ons identificeren. Op de morgen van Pasen komen deze dingen aan het licht. Er breekt een andere wereld door: het koninkrijk der hemelen. Er is een nieuw verbond, een nieuwe omgang tussen God en mensen mogelijk gemaakt. Dat nieuwe leven van geloof, hoop en liefde staat open voor alle mensen wereldwijd die geloven dat God hun die kans biedt in Jezus, ongeacht hun verleden.
Bij Offer zien we hoe zijn dood aan het kruis geldt als een overwinning op de machten die ons van God vervreemden. Er is verzoening, vergeving, vrede mogelijk, een losprijs betaald.


We hadden deze hoofdrukbriek ook 'verlossing' kunnen noemen, in aansluiting bij de catechismus, of redding, bevrijding enz. Maar ik vraag liever aandacht voor degene die onze verlossing bewerkt: Jezus. In Hem leeft datzelfde verlangen als in ons, nl om dichtbij God te leven. Hem lukt dat omdat Hij God volkomen is toegewijd. In de bijbel heet hij daarom Nazoreeër, iemand die God is toegewijd. Die titel vind ik veelzeggender dan de traditionele (Zoon van God, Christus).

 
 
terug