De Schepper De Schepper
2     In de geschiedenis van Israël zijn het Abraham, Mozes en de profeten die de stem van God vernemen. Zij geven aan dat de schepping goed is, en dat er iets te doen is: vertrouwend leven, goed zijn voor elkaar en zorgvuldig met de natuur omgaan.
terug