De Schepper De Schepper
2     In de geschiedenis van Israël zijn het Abraham, Mozes en de profeten die de stem van God vernemen.  Zij konden nog niet weten van oerknal, evolutie en quantumfysica, maar zij geven wel aan dat de werkelijkheid en het leven goed zijn omdat God die wilde. Hij is het die alles maakte, dag en nacht in stand houdt en naar Zijn bestemming leidt. Daarom is er ook iets te doen: in vertrouwen leven, goed zijn voor elkaar en zorgvuldig met de schepping omgaan.
terug