Dan 3 Dan 3

tekst Dan 3: 17v

A      groet

Wat is het toch koningen en keizers

zo graag een standbeeld van zichzelf laten maken?

.IJdelheid? Vast.

Maar het is ook

omdat een beeld meer is dan een afbeelding

Het is of de macht van de koning erin zit

Het imponeert, het maakt indruk

Je voelt ontzag tegenover zoveel macht

Je haalt het niet in je hoofd

om iets tegen de koning te ondernemen

Dat wil een koning graag: onderdanen die onderdanig zijn

 

Daar is N ook op uit.

In Babel, niet ver van Bagdad

Hij heeft een beeld laten maken. Van goud.

Het glanst, het straalt in de zon.

Zo ziet hij zichzelf: het stralende middelpunt

Zo moeten de mensen in dat immense rijk hem zien:
niet alleen de sterke man die orde en vrede brengt

maar ook de man van rijkdom:

hij brengt welvaart, eten en drinken in overvloed

 

En als het klaar is

moeten de bestuurders uit het hele rijk komen

om de onthulling bij te wonen

om onder de indruk te raken

om de boodschap mee te krijgen:

ik N, ik heb hier voor het zeggen

naar mij heb je te luisteren

ik N, ik zorg voor welvaart en overvloed

mij heb je te aanbidden

en doe je dat: dan zul je het goed hebben.

 

Zo zal in alle bestuurslagen hetzelfde geluid klinken

Het hele volk zal gehersenspoeld worden

Zoals in Noord Korea:

niemand die tegen Kim Jong Un durft in te gaan.

Hij ook al: een enorm beeld van zichzelf in de hoofdstad

Daar zijn de dictators altijd weer op uit:
Dat het hele volk alleen nog maar denkt en doet

wat hij wil.

 

Om met Hitler te spreken:

Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer

Van hem trouwens geen standbeeld…

Hij bereikte hetzelfde effect met propaganda
Parades, Radio, Krant, Film.

 

 

B      De bijbel is heel kritisch over standbeelden.

Ja dat weet u:….het tweede gebod

gij zult u geen beelden maken

en er niet voor knielen en aanbidden

 

Kritiek en waarschuwing klinkt er ook in ons stukje door

Hebt u wel gehoord hoe groot het is?

60 el hoog en 6 el breed.

Dat kun je wel omrekenen.

Dan kom je uit op 30 meter hoog:

Een flat van 8-9 verdiepingen

zo hoog als de flats op de Vechtvoorde en de Markt.

En toch is 60 bij 6 el wat anders dan 30 x 3 meter.

 

6 is in de bijbel het getal van de mens

op de zesde dag werd de mens geschapen

geschapen naar Gods beeld.

 

7 is in de bijbel het volmaakte getal, het getal van God

op de zevende dag geeft God de rustdag

En dan is de schepping klaar.

 

7 is het volmaakte getal van God

6 is het getal van de mens, van bijna goddelijk.

En zo is het goed. En zo hoort het ook.

Geen mens, ook de machtigste koning niet,

moet zich verbeelden dat hij God is.

We moeten onze plek weten: wij - schepselen…

gemaakt om beeld van God te zijn:

Als we zijn liefde en zorg voor mensen overnemen

dan lijken we op hem

Gods stijl van regeren spiegelt zich in ons
Dan laten we iets van God zien = zijn we beeld van God.

Jezus deed dat: ware mens, beeld van God

 

Maar als we een mens als god vereren

gaan we op die mens lijken.

De geest van Kim Jong Un komt dan in ons

de geest van Hitler

de geest van Nebukadenessar

Dan komen heel andere dingen naar voren:

geen dienen, maar heersen

geen helen, maar vernielen

geen bevrijden, maar onderdrukken.

Dan vertonen we het beeld van de duivel.

6 is daarom ook het getal van de boze,

net als 60. En 666 het getal van het beest.

 

60 bij 6 is dit beeld: dan weten we genoeg

Het is een duivels beeld

Niet best als je daarvoor buigt

en die invloed toelaat in je leven

Dan verdwijnen geloof, hoop en liefde.

Dan maak je God onzichtbaar in de wereld.
C      Maar juist dat vraagt de koning van

Sadrach, Mesach en Abednego:

dat ze buigen, knielen en aanbidden.

 

Als hij nou gewoon gevraagd had om respect.

Dat zou voor de drie mannen geen probleem zijn geweest.

Natuurlijk hebben ze respect voor Nebukadnesar

Natuurlijk snappen ze wel

dat hij een moeilijke taak heeft:

de vrede handhaven, de welvaart eerlijk verdelen

Daar willen ze best respect voor opbrengen

Majesteit zeggen, een hand geven, een buiging maken

Geen probleem

En ze willen ook nog wel met hem mee werken

om van zijn regering een succes te maken.

Trouwens: dat doen ze ook.

Alle drie hebben ze een taak in het bestuur van Babel.

 

Maar buigen om te aanbidden, dat ligt heel principieel.

Hier is geen compromis mogelijk.

Dit is ja of nee.

Dit gaat over: van wie wil ik een beeld zijn?

van God of van de koning

Dit gaat over: aan wie wil ik mij spiegelen?

En welke Geest zal mijn doen en laten sturen?

Zal het Gods stijl van heersen zijn : bevrijdend

Of zal het duivels zijn : onderdrukkend,

 

Weet u dat van u zelf? En jij? En ik?

Wij moeten kiezen.

Wij kunnen ons geestelijk huis niet leeg laten staan

Als het niet door de goede Geest bewoond wordt

neemt een kwade, duivelse geest die ruimte in.

 

De drie mannen hebben gekozen.

Zij buigen niet voor het beeld

willen de symboliek, de uitstraling, de werking van dat beeld

niet ondergaan.

Hoe mooi het ook is met al dat goud

Zij weten van iets veel mooiers:

van een hemelse koning

en het koninkrijk dat hij brengt

de hemel op aarde zal dat zijn

 

En ze zijn niet bang voor de straf

Hoe erg die brandende oven ook is

Zij weten van nog iets veel ergers:
God kwijt te raken

Voorgoed in de greep van de duivel te komen

Om alles te verliezen wat hun heilig en dierbaar is.

Dat moet wel de hel op aarde zijn.

 

Ik sta hier, ik kan niet anders, zie ooit Luther

Wij zullen niet buigen, zeggen de drie mannen.
D      De koning hoort het aan.

Dit kan hij niet gebruiken!

Waar blijven we als mensen voor zichzelf gaan denken?

 

Wat zou er gebeuren als de mensen in Noord Korea

niet meer de suggestie van het beeld geloven

Hoe zou het gelopen zijn

als de mensen in Duitsland hun oren hadden dichtgestopt

voor de propaganda van Hitler

 

Hoe zou ons land er uit zien

als we ons voor de tijdgeest afsloten

Ongevoelig zouden zijn voor het voortdurende geluid

dat er geen god is

dat je net zo goed kunt geloven in een vliegend spaghetti monster

dat het leven geen zin heeft

dat je maar moet proberen er een feestje van te maken

zou de zondag dan ook in een werkdag zijn veranderd?

zou er dan ook voor 19 miljard aan pilletjes drugs gemaakt worden?

 

De koning weet niet beter dan te dreigen:

Dacht je dat er een god was

die jullie uit de oven zou kunnen redden?

 

En dan dat schitterende antwoord van de 3 mannen:

Ook al redt God ons niet majesteit,

toch moet u weten

dat wij niet zullen buigen voor het gouden beeld.”

 

Dit is geloof in God zelf.

Ze willen bij God horen en blijven

En ook als hij niet doet wat zij hopen

dan nog blijven ze geloven.

Daar kan ik nog wat leren

Bij mij is het vaak: ik geloof met het oog op zegen

En als mijn gebed niet wordt verhoord

dan vind ik dat moeilijk.

Dat herkent u vast wel.

Je geloof is dan eigenlijk niet op God gericht

maar op wat je van hem verwacht: gezondheid, geluk.

 

Maar zuiver geloof is als liefde: nergens om
Echt geloof wil gewoon bij God zijn en blijven
Omdat Hij de bron van leven en liefde is.

Omdat je dan vrij bent: helemaal veilig en geborgen

Ook als er niet gebeurt wat je wilt

Ook als er zorgen zijn, als er ziekte is, als de dood dreigt.

 

In de gaskamers werden 6 miljoen Joden vermoord.
Vast klonken er verwensingen

Maar er wordt ook verteld hoe er soms gebeden is

Hoor Israel, hoor: de Here is onze God, hij alleen.

Dat is geloven op zijn puurst:

Nergens om, geen bijbedoelingen. Enkel met God verbonden zijn.
E      De drie mannen worden vastgebonden

en in de oven gegooid.

En wij weten hoe het afloopt.

Ze komen er na een tijdje levend uit.

Voor ons is dat het wonder

En daar kunnen we eigenlijk niet zo veel mee.

We denken aan de Joden in de gaskamers

We denken aan de eerste christenen voor de leeuwen gegooid.

Maar misschien is het grootste wonder wel iets anders:

vier mannen die vrij rondlopen in het vuur.

 

Er is een vierde man in hun midden.

Een engel? Een godenzoon?
Of moet u denken aan Jezus

Waar 2 of 3 in mijn naam bij elkaar zijn

daar ben ik in hun midden”

Christus is daar.

Hij die zelf aan het kruis gestorven is

nedergedaald ter helle

ten derde dage opstaan van de doden

Zijn Geest beschermt en doet leven.

 

Die 3 beleven daar niet het einde van hun leven
Ze vinden daar de bron van leven.

 

Die 3 beleven daar niet het failliet van hun geloof

Ze ontdekken hoe het allemaal waar is en uitkomt

al die mooie dingen die ze geloven over God

en zijn kracht en zijn nabijheid

 

Die 3 beleven daar niet hun ondergang

Het enige dat in het vuur vergaat?

Dat zijn de koninklijke touwen waarmee ze gebonden waren

Ze beleven daar hun vrijheid.

 

Dit is wat de bijbel ons wil meegeven:

Wanneer het spannend wordt in ons leven..
Als het erom gaat beeld van God te zijn

en geloof, hoop en liefde uit te stralen.

Wees dan niet bang voor wat mensen van je willen:

Misschien je garagebox / schuur om drugs te maken

Als je je laat verleiden, intimideren ben je je vrijheid kwijt

 

Wees moedig. Wees geen meeloper.

Misschien was het onvermijdelijk dat de winkels open zijn

maar waarom zou jij op zondag boodschappen doen?

Vertrouw op God: Hij zal er zijn

bij u, bij jou en bij mij

in de oven die onze wereld is...

De Geest van Christus zal je beschermen en bewaren.

 

Blijf trouw aan wat je heilig is, en je zult vrij zijn.
AMEN

terug