Barmhartigheid (7x) Barmhartigheid (7x)
In Mat 25: 31 - 46 worden genoemd:
De hongerigen spijzene dorstigen lave
De naakten kleden
De vreemdelingen herbergen
De zieken verzorgen
De gevangenen bezoeken

Als zevende voegde de kerk daar (1207, Paus Innocentius  III) aan toe:
De doden begraven
 
terug