2 Kor 5: 11-21 2 Kor 5: 11-21

Goede Vrijdag 2014. De Passio volgens Mattheüs en overdenking 2 Kor 5: 11-21. Het is God die ons met Zich verzoent. Want wij zijn de weg kwijt. Wij moeten terecht gebracht worden. Dus niet: God die Zich met ons verzoent. Alsof Hij op andere gedachten gebracht moet worden.


Het evangelie over Jezus en zeker zijn lijdensgeschiedenis

is een diepzinnig verhaal

We blijven er mee bezig

Het heeft ons zoveel te zeggen.

 

1      In de eerste plaats onthult het

de toestand van ons mensen

Wat schuilt er een geweld in mensen

wat zijn de massa's makkelijk te bespelen

binnen een week gaat het van Hosanna, halleluja

naar Weg met hem, kruisig hem.

En ergens begrijpen we het ook wel.

 

Wat slap zijn de volgelingen:

vol goede wil en bewondering voor Jezus

maar : ze vallen in slaap als Jezus bidt

ze vluchten weg als hij wordt gearresteerd

Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort

En ergens kunnen we daar ook wel inkomen

 

En wat arrogant en corrupt zijn de bestuurders:

de Hogepriesters, Herodes, Pilatus

aangesteld om het recht te handhaven

Maar als er oproer dreigt

houden ze de rug niet recht:

beter dat die ene er dan maar aan gaat

En ook dat kunnen we wel meemaken

 

We kunnen dat meemaken, begrijpen,

dat betekent:

als ik er toen bij was geweest

als Judas, of Petrus, of Pilatus...

dan was het waarschijnlijk niet heel anders verlopen.
Geen wonder dat het maar gaat

het manipuleren van de massa

mensen van goede wil die tegenvallen

bestuurders die alleen maar aan zichzelf denken

Wat scheelt ons toch! Zoveel ik-zucht.

De Passio houdt mij een spiegel voor

Heel onthullend, zo beschamend.

Ik ga door de grond.

 

2      Een andere lijn is

hoe een onschuldig en goed mens lijden moet.

Want dat is Jezus.

Hij is een puur goed mens.

Wat heeft hij gedaan, dat hij dit lot zou verdienen?
Alleen maar liefde bewezen

aan blinden en verlamden

Alleen maar liefde bewezen

aan mensen die op een verkeerde manier leefden

hun vergeving beloofd

en op het rechte pad gezet

Alleen maar liefde bewezen aan God

door hem trouw te dienen

innig te bidden

en vol van zijn Geest

de bijbel uit te leggen

zo verrasssend, zo vernieuwend

dat het geloof weer ging leven bij de mensen.

 

Een profeet, een heilige, een idealist

hij de man van de andere wang

van vertrouwend leven bij de dag

dit lot heeft hij niet verdiend.

 

En ook dat raakt ons

Want ook dat gaat maar door

ben je een kritisch journalist in de Krim

een arts in een Syrisch vluchtelingenkamp

een vakbondsman in kledingfabriek in Pakistan

zendeling in Egypte

ze zijn hun leven niet zeker

 

En probeer het zelf maar eens

in de kantine niet mee te lachen

met gemene grappen over Joden

niet ja te zeggen op de gemakkelijke vooroordelen over

moslims en buitenlanders.

Daar is durf voor nodig.

Want je moet niet gek opkijken

dat je er een beetje uit komt te liggen

bij je vrienden, je collega's.

 

Wie zich druk maakt om vrede en recht

om goede verhoudingen tussen mensen

die heeft spot te verwachten

tegenwerking, gevangenschap en marteling.

 

 

3      Het is om deze dingen

dat het lijdensverhaal zoveel mensen aanspreekt.

Ook wie niet geloven of bij een kerk horen

De geschiedenis van Jezus geeft te denken

daarom is de Mattheus Passion nog altijd geliefd

daarom de Passion zo gewaardeerd

Eigentijdse muziek en spel...een klassiek thema:

de eeuwige strijd van goed en kwaad.

 

Daar zijn we als kerk blij om, maar ook een beetje bezorgd...

want dit is nog niet het evangelie

Het evangelie neemt hier zijn begin.

Dit is de uitgangssituatie.

Het evangelie is daarop het antwoord

op die ikzucht die alles verknoeit

en zoveel lijden brengt juist over mensen

die voor vrede en harmonie gaan.4      Als wij denken aan onrechtvaardigheid bij velen...

en het onschuldig lijden van een enkeling...

dan komen er vragen op

Hoe kan God dit laten gebeuren?

Is er wel een God?


Blijkbaar gaan we er van uit

dat God ons te hulp moet komen

Hij moet om orde op zaken stellen

vrede en gerechtigheid

zijn koninkrijk vestigen.

 

Dat is ook de verwachting van de mensen

als Jezus naar Jeruzalem komt...

Hij is de Messias, Gods knecht

Nu gaat het gebeuren:

een einde aan de romeinse bezetter en de corrupte kliek aan de top

bevrijding voor wie onderdrukt worden.

 

Maar niets van dat alles.

Jezus begint geen opstand.

Hij wil iets anders bereiken.

Voor al het andere uit

wil hij de liefde van God laten zien.

De liefde als van een Vader/Moeder in de hemelen

 

Daar de mensen van overtuigen

Hen en ons zover brengen

dat we onszelf weer zien,

en beleven als kinderen van een Vader in de hemelen.

 

Hij wil de relatie herstellen...

bijbels gezegd: verzoening tot stand brengen...

modern gezegd: de vervreemding opheffen.

 

Daarom gaat hij de lange lijdensweg

Daarom laat hij dat alles met zich doen:

verraad, schijnverhoor, bespotting, vernedering, kruis

 

5       De mensen laten hem in de steek

Ze moeten hem niet meer

Ze spugen hem uit

Ja, ook God laat hem alleen

het wordt donker: de dood komt.

 

Maar Jezus weet:

ook nu geen mens meer de liefde van God overbrengt

nu zelfs het licht van de zon niet meer van zijn liefde spreekt

ook nu nog is God een Vader in de hemelen.

 

Daarom blijft het niet bij:
mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten

maar horen wij ook van overgave

Vader, in uw handen mijn Geest.

 

Dan wordt het stil, drie nachten lang

Tot die schitterende morgen van Pasen:
Jezus heeft zich niet vergist: God is liefde.

 

 

6       Wij hebben het vaak over God en over mens

Dat zijn soortnamen...dat klinkt ding-achtig

God...meervoud goden

mens...mensen.

Is dat nog wel geloof?
Dat heeft meer van een soort filosofie,

een levensbeschouwing.

Zo heeft Jezus niet over God gesproken.

Hij heeft met God geleefd

als was hij een Vader in de hemelen

als was hij zelf: zijn kind, zijn Zoon

En dat houdt hij vol...tot het bittere eind

 

In de hoop

dat wij God ook zo zullen beleven:

een Vader in de hemelen

 

In de hoop

dat wij alle fijne en goede dingen

zullen zien als een teken van zijn liefde

 

In de hoop

dat we onszelf zullen zien

als zijn mensenkinderen...

geliefd met een liefde

die het nooit voor gezien houdt

 

In de hoop

dat we van God niet allereerst

hulp voor onze problemen verwachten

en teleurgesteld en opstandig en wanhopig zijn als die uitblijft

 

In de hoop dat we van God

in de eerste plaats zijn liefde verwachten

om daar blij en sterk en gerust in te zijn.

 

In de hoop

dat ik niet meer ikzuchtig voor mezelf zou leven

maar mijn hemelse Vader mijn liefde zou bewijzen

door hem met hart en ziel te dienen

en met al mijn kracht

en heel mijn verstand

en mijn naaste zou liefhebben

zo goed als ik zou willen

dat ik gediend, geholpen, getroost zou worden.

 

 

7      Dat is een hele verandering voor ons

Dat is zoveel als een bekering

Misschien wel een doodgaan en weer tot leven komen

 

Een sterven aan oude kinderlijke verwachtingen

over God die onze problemen moet oplossen

en een mens die zijn hulp nodig heeft

 

Een wakker worden en opstaan en gaan leven

in de nieuwe verbondenheid

die God ons in Jezus aanbiedt:

te gaan leven als had je een Vader in de hemel

als was jij zijn kind op aarde.

 

En het mooie is

wie de uitnodiging van het geloof aanneemt

die zit niet meer in over vroeger,

over zonde en falen

over schuld en tekort

over straf en vloek...

Al die zwarigheid lijkt wel weg,

dat is voorbij.

Het werd compleet aan de kant gedrukt

door de nieuwe werkelijkheid

die God ons geeft:

om met hem te leven.

 

Zo wordt de blijdschap geboren

de vreugde komt op gang

de moed om te leven

de kracht om verdriet en rouw te dragen

de vurige wil om je best te doen

voor God en het rijk dat komt.

AMEN

terug