GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Mijn naam is Bert de Lange, predikant voor de PKN te Hardenberg.

Mijn werk bestaat voor een groot deel uit het maken van preken voor zon- en feestdagen, bij rouw- en trouwdiensten. Dan komt er altijd maar een onderdeeltje van het geloof naar voren. Al heel lang heb ik de wens om al die onderdeeltjes eens op een rijtje te zetten zodat het grotere geheel zichtbaar wordt. En dan niet in theologentaal, maar in alledaagse woorden, want ik wil mijn kennis delen met iedereen die meer van het geloof wil weten. Dat kunnen gemeenteleden zijn met vragen, of kerkenraadsleden die wat meer onderlegd hun taak willen doen of gewoon geïnteresseerde mensen die eens rondkijken hier en daar naar wat er te vinden is op de markt van welzijn en geloof.
Toen ik door ziekteverlof daar de tijd voor kreeg, ben ik er mee begonnen. Het resultaat is deze website, die nog steeds in ontwikkeling is.

Op de site vermeld ik geen theologische literatuur. Daardoor kan het lijken alsof ik het allemaal zelf bedacht heb, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik ben beïnvloed door vele theologen voor mij. Om er een paar te noemen: O. Noordmans, A. A. van Ruler, H. Berkhof, P. Tillich, D. Bonhoeffer, E. Jüngel, N.T. Wright en mijn leermeester wijlen prof. Dr. H. Baarlink.

Ik heb wel wat eigen accenten:
– door de Passio het sleutelverhaal te noemen en daarmee te beginnen
– het beeld van de steen in de vijver en de golven in steeds wijdere kringen
– de nadruk op Jezus’ toewijding aan God als volmaakt offer (paaslam, niet: zondebok) die hem tot de Zoon van God en tot de Ware Mens maakt.
– de aandacht voor relaties die in titels besloten liggen, en voor de kwaliteit van relaties (liefde, zakelijk of objectief)
– de uitleg van de Drievoudige God die Vader, Zoon en heilige Geest is.