Wat niet meer kan Wat niet meer kan
Wat geloven voor moderne mensen praktisch onmogelijk maakt is het volgende:
- geloof in strijd met de resultaten van de wetenschap
- geloof dat mensen verhindert zichzelf te zijn
- geloof dat God verantwoordelijk houdt voor het lijden van mensen
- geloof dat te rationalistisch is
- geloof waarbij je je verstand op nul moet zetten (t staat nu eenmaal in de bijbel)
- geloof als bangmakerij (hel en verdoemenis)
- geloof gericht op 'zielen die naar de hemel gaan' ipv deel uitmaken van de nieuwe schepping (geen platonisering, Wright)
- geloof als 'toelatingsexamen in morele bekwaamheid' ipv verantwoordelijkheid nemen voor je roeping als mens (geen moralisering, Wright)
- geloof waarbij God 'Jezus doodt om zijn toorn te stillen' ipv Jezus als ultieme bewijs van Gods liefde om ons voor zich in te nemen (geen paganisering, Wright)
terug