Steeds wijdere kringen Steeds wijdere kringen
Omdat christenen geloven in kruis en opstanding van Jezus veranderen alle dimensies van hun leven.
Ik begin dichtbij: bij wat het evangelie betekent voor hoe je jezelf ziet en beleeft: ikzelf nieuw. Daar komt ook spiritualiteit ter sprake. (Al zou dat ook goed kunnen onder Opnieuw God-2 )
Het geloof beïnvloedt ook je gedrag. Dan gaat het over de christelijke ethiek. Dat is de tweede kring: nieuw gedrag.
Met je mede-gelovigen vorm je een nieuwe kring mensen: een nieuw volk, de gemeente van de Heer, de kerk
Maar het verwijdt zich nog verder: ook je verhouding tot de tijd (verleden en toekomst) verandert: nieuwe tijd.
De wijdste kring betreft je verhouding tot wat je mag geloven over oorsprong en bestemming van mens en wereld: nieuw begin en einde.
Als we zo de consequenties van het evangelie doordacht hebben, bedenken we tenslotte wat dat betekent voor onze opvattingen over God: opnieuw God.

 
terug