GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Aanwijzingen

Ondertitel

Het sleutelverhaal is het uitgangspunt voor het christelijk geloof. Eenmaal de ogen geopend ontdek je allerlei aanwijzingen die het geloof ondersteunen. Zo suggereert de aarde met alles erop en er aan een Schepper. Dat er uit dode materie als water en zouten leven is voortgekomen geeft ook al te denken. Helemaal bijzonder dat er leven is dat van zichzelf bewust is (wij mensen) en besef heeft van goed en kwaad. Is dat wel te verklaren uit de chemische eigenschappen van dat water en die zouten?
Kunnen bijzondere gebeurtenissen als wonderen of toevallige ontmoetingen een aanwijzing voor het geloof zijn? En de loop van de geschiedenis? En wat te denken van bijzondere ervaringen als dromen, extase en mystiek? In het submenu gaan we op deze dingen in.