Mc 4: 35 - 41 Mc 4: 35 - 41
Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’  (Mc 4: 41 NBV21)
lees meer »
 
Ps 42 en 43 Ps 42 en 43
Ps 42 en 43 zijn samen één psalm
Daarbij lezen we ook over de Samaritaanse vrouw (Joh 4 1 - 10)
lees meer »
 
Jona 4 Jona 4
Toen zei de HEER : ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer vergingn...zou Ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen...en dan nog al die dieren?’ (Jona 4: 1- - 11 NBV21)
lees meer »
 
Snel vinden Snel vinden
Een snelle toegang tot alle beschikbare preken vind je in het register (midden kolom)
Daar staan ze op volgorde van de boeken in de bijbel vermeld.
Hier, op deze overzichtspagina staan ze  gedeeltelijk in alfabetische volgorde.
 
Jona 3 Jona 3
Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’ De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. (Jona 3: 4 - 5 NBV21)
lees meer »
 
Jona 1 Jona 1
Jona 1: 1 - 3a (NBV21)  De HEER richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai: ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want Ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen.’ En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER.
lees meer »
 
Mat 22: 15 - 22 Mat 22: 15 - 22
Jezus zei: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’  (Mat 22: 21b - NBV21)
lees meer »
 
Mat 20: 1 - 16 Mat 20: 1 - 16
Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’  (Mat 20: 16 NBV21)
lees meer »
 
Joh 15: 5 Joh 15: 5
Jezus zegt: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.  (NBV21)
lees meer »
 
1 Kor 13: 8 1 Kor 13: 8

1  Kor 13: 8 De liefde zal nooit vergaan....13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (NBV21)

lees meer »
 
Jeremia 2: 13 Jeremia 2: 13
Hoe kun je drinken uit de Bron die God is?
(Jer 2: 4 - 14)
lees meer »
 
Mat 6: 25 - 34 Mat 6: 25 - 34
Maak je geen zorgen
lees meer »
 
Hnd 17: 15 - 34 Hnd 17: 15 - 34
Paulus spreekt de bevolking in Athene aan op hun godsdienstigheid. Hij doet dat heel respectvol maar vindt dat hun toch iets ontbreekt.
lees meer »
 
Hand 4: 5 - 14 Hand 4: 5 - 14
vrijmoedigheid : het hele verhaal doen: wonderdoener, kruis, de levende
de ene naam Jezus Christus
lees meer »
 
Jak 5: 13 - 18 Jak 5: 13 - 18
gebedsgenezing
lees meer »
 
Ruth 3 Ruth 3
Ruth en Boaz krijgen elkaar lief
lees meer »
 
Hnd 2: 1 - 13 Hnd 2: 1 - 13
De Geest bevrijdt ons van ons kleine ik
en doet ons leven voor God en voor elkaar.
lees meer »
 
Ruth 2 Ruth 2
Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je bent komen schuilen.’ Ruth 2:12 NBV21
lees meer »
 
Ruth 1: 16 - 17 Ruth 1: 16 - 17
preek op moederdag en de 75-ste verjaardag van de staat Israël

 

lees meer »
 
Hnd 3: 1 - 10 Hnd 3: 1 - 10
met geld kun je niet zo veel bereiken als wij wel eens denken
lees meer »
 
1 Sam 17 1 Sam 17
David en Goliat
lees meer »
 
Joh 21: 15 -17 Joh 21: 15 -17
Hoed mijn schapen
lees meer »
 
Luc 24, 13 - 35 Luc 24, 13 - 35
De Emmaüsgangers
lees meer »
 
Joh 20: 1 - 18 (B) Joh 20: 1 - 18 (B)
Pas als Maria hoort hoe de Opgestane haar naam noemt, komt ze tot geloof.
Wat betekent dat voor ons?
lees meer »
 
1 Kor 1: 22 - 24 1 Kor 1: 22 - 24
De Passio volgens Marcus, in het licht van een woord van Paulus: 'De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.' (1 Kor 1: 22 - 24 NBV21)
lees meer »
 
Pred 12: 1 - 8 Pred 12: 1 - 8
Een voltooid leven?
lees meer »
 
Joh 4 Joh 4
Waar en hoe is God te vinden? Een vraag die voortkomt uit verlangen. In de hoop dat honger naar God gestild, de dorst naar God gelest zal worden. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw die naar de bron gaat om water te putten geeft ons het antwoord. Joh 4. Zie ook de bijbelstudie over dit gedeelte.
lees meer »
 
Pred 9: 1 - 9 Pred 9: 1 - 9
Geniet
lees meer »
 
Mat 8: 23 -27 Mat 8: 23 -27
De storm op het meer
lees meer »
 
Mc 6: 1- 6 Mc 6: 1- 6
Wie is Hij toch? Meer dan zomaar een mens.
lees meer »
 
Ex 3: 1 - 15 Ex 3: 1 - 15
God openbaart zijn Naam : Ongrijpbaar: Ik ben Ik   Veelbelovend: Ik zal er zijn.
 
lees meer »
 
Ex 2 Ex 2
Durf je nog een kind op deze  wereld te zetten?
lees meer »
 
Hebr 1: 1 - 3 Hebr 1: 1 - 3
Hebr 1: 1 - 3 (NBV21)
O
p velerlei wijzen en langs velerlei wegen  heeft God
in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten;

nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon,
die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat,
en door wie Hij het heelal geschapen heeft.

Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn evenbeeld,
met zijn machtig woord draagt Hij alles wat bestaat. 
lees meer »
 
Luc 2: 1 - 3 Luc 2: 1 - 3
Het evangelie is geen sprookje: Jezus werd in de echte, in onze wereld geboren.
lees meer »
 
Luc 2: 12 Luc 2: 12
Luc 2: 12
een teken voor de herders: een kind in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe
lees meer »
 
Luc 1: 26 - 38 Luc 1: 26 - 38
wat te geloven van de maagdelijke geboorte?
lees meer »
 
Jak 5: 7 - 8 Jak 5: 7 - 8
Geduldig wachten is wat anders dan verveeld de tijd doden
lees meer »
 
Gen 1: 1 - 2: 4 Gen 1: 1 - 2: 4
preek voor de dankdienst voor gewas en arbeid
6 nov 2022
lees meer »
 
Joh 14: 9 Joh 14: 9
Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien....
lees meer »
 
Gen 1 Gen 1
Preek voor de dankdienst voor gewas en arbeid 6 nov 2022
lees meer »
 
Hnd 17: 22 - 28 Hnd 17: 22 - 28
Aan de onbekende God
 
lees meer »
 
Dan 1 Dan 1
Danïel en zijn vrienden weten in een ver en vreemd land hun identiteit te behouden. Kansen voor een kerk in de marge. Groente eten
lees meer »
 
Dan 3 Dan 3
De grote leider aanbidden? Wees geen meeloper. Vrij ondanks alles.
lees meer »
 
Dan 2 Dan 2
Kunnen we optimistisch zijn en in vooruitgang geloven? Daniël 2 zet daar een groot vraagteken bij.
lees meer »
 
Dan 4 Dan 4
Hoogmoed en waanzin, de diagnose en de therapie.
lees meer »
 
Deut 26: 1-15 Deut 26: 1-15
Dankdag 2019. Danken in een tijd van exploderende huizenprijzen, goedkope vliegtickets, zeecontainers overboord geslagen van de MSC Zoë en boerenprotesten.
lees meer »
 
Deut 8: 7-20 Deut 8: 7-20
Dankdag 2018. De landbouw wordt er op aangekeken dat het zo slecht gaat met de natuur. Maar hoe eerlijk is dat? Zijn we niet allemaal slachtoffer van een economisch systeem dat zo veel mogelijk wil tegen zo weinig mogelijke kosten? En ook allemaal verantwoordelijk voor dat systeem?
lees meer »
 
Filp 3: 13-17 Filp 3: 13-17
De waarom-vraag houdt velen bezig. Dat is goed: we zijn zoekers naar zin en betekenis. En vinden we geen zin of betekenis op de waarom-vraag, dan wordt het leven heel moeilijk. Toch vinden we lang niet altijd een antwoord dat er mee door kan. Kunnen we de waarom-vraag dan misschien Loslaten? En verder gaan met wat we wel aan zingeving hebben en van God geloven?
lees meer »
 
Gal 5: 4 Gal 5: 4
nav “Ik heb een steen verlegd in de rivier” Wanneer heb je genoeg gedaan en je bestaan gerechtvaardigd? Moet je veel (Pred 2: 4-11) of weinig gepresteerd hebben (Luc 23: 39-43). Of nog minder (Gal 5:4)? Bucket List
lees meer »
 
Hebr 11: 39-12: 3 Hebr 11: 39-12: 3
Eeuwigheidszondag 2018. Die ons zijn voorgegaan vormen een wolk van getuigen.
lees meer »
 
Hnd 1: 1-12 Hnd 1: 1-12
hemelvaartsdag
lees meer »
 
Hnd 2: 14 Hnd 2: 14
Pinksteren: ik geloof dat er veel meer is.
Hnd 2: 14
lees meer »
 
Hnd 3: 1 - 10 Hnd 3: 1 - 10
De moeder van alle plagen en die ene naam
lees meer »
 
Hnd 4: 13 - 22 Hnd 4: 13 - 22
Hand 4: 13    Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.


Vrijmoedig spreken = in het Grieks parrèsia, dat is letterlijk 'alles zeggen'.
lees meer »
 
Hnd 16: 9 Hnd 16: 9
Zullen onze kinderen het later beter krijgen dan wij nu?
lees meer »
 
Hnd 16: 16 - 40 Hnd 16: 16 - 40
Paulus en Silas zingen zich biddend vrij.
lees meer »
 
Hnd 19: 2 Hnd 19: 2
Hebt u de heilige Geest wel ontvangen?
lees meer »
 
Hnd 19: 13-20 Hnd 19: 13-20
Wat je wonderlijk vindt, hangt af van je wereldbeeld. En wat je normaal vindt ook.
lees meer »
 
Hnd 19: 23-40 Hnd 19: 23-40
Een boodschap die verzet en tegenwerking oproept. De vervolgde kerk.
lees meer »
 
Hnd 28: 1-10 Hnd 28: 1-10
Naar aanleiding van Rutger Bregman’s boek ‘De meeste mensen deugen’ twee verhalen uit de bijbel. Hand 28:1-10 waar de mensen spontaan het goede doen. Rom 3: 1-10 waar Paulus stelt dat geen enkel mens goed doet.
lees meer »
 
Jak 1: 19-27 Jak 1: 19-27
Een levend geloof werkt wat uit.
lees meer »
 
Jak 3: 1-8 Jak 3: 1-8
Moet je alles zeggen wat mag? (Wilders) Waarom zou je willen beledigen?
lees meer »
 
Jak 4: 13-16 Jak 4: 13-16
Plannen maken doen we allemaal. De rijke man uit de gelijkenis (Luc 12:16-21) denkt dat hij de regisseur van zijn eigen leven is. De bijbel weet wel beter. Het leven zit vol onzekerheden (Pred 9: 1-3 + 7-12). We hebben er niets over te zeggen (Jak 4: 13-16). Wie heeft de regie?
lees meer »
 
Jer 29: 7 Jer 29: 7
Jer 29: 7
Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed.

Ooit was de kerk een belangrijk instituut. Nu is er steeds minder belangstelling voor het geloof. Is er nog toekomst voor kerk en geloof?
 
lees meer »
 
Jes 25: 6 - 8 Jes 25: 6 - 8
Het feestmaal voor alle volken
lees meer »
 
Job 1 Job 1
Hoe Job op de proef gesteld wordt en worstelt met God.
lees meer »
 
Joh 1: 1-14 Joh 1: 1-14
Niemand heeft ooit God gezien. Vertelt de oneindige sterrenhemel van hem? Of de pracht van de natuur? Zoals Ps 104 aanneemt. Maar de natuur is ook wreed en onverschillig. In Jezus openbaart God wie Hij ten diepste is.
lees meer »
 
Joh 2: 1-11 Joh 2: 1-11
Eerst de goede, dan de slechte wijn? Met minder genoegen nemen? Water bij de wijn doen?
Of kan water wijn worden? Het leven weer iets van feestelijkheid terugkrijgen?
lees meer »
 
Joh 2: 13-22 Joh 2: 13-22
lees meer »
 
Joh 3: 1 - 6 Joh 3: 1 - 6
Gij zult genieten: het elfde gebod
Maar is genieten en gelukkig zijn iets dat je moet zien te veroveren?
Of kom je dan in de kramp terecht?
Zou genieten misschien geen opdracht zijn, maar een geschenk?
Iets dat je soms overkomt, een bijprodukt als je God gevonden hebt?
lees meer »
 
Joh 3:16 Joh 3:16
Wat heeft de kruisiging van Jezus te maken met vergeving en verzoening? Joh 3: 16 uitgelegd vanuit Num 21: 4-9 (de koperen slang redt als de zieken er naar kijken) en 2 Kon 5: 9-14 (het water van de Jordaan geneest Naäman als hij daarin kopje ondergaat)
lees meer »
 
Joh 6:1-5 Joh 6:1-5
De wonderbare spijziging: brood uit het niets en het scheppen van geld door de ECB. Ex 16: 11-20 en Joh 6: 1-5.
lees meer »
 
Joh 15: 13 Joh 15: 13
Goede Vrijdag 2018. De Passio volgens Johannes en overdenking Joh 15: 13 “Niemand heeft groter liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”.
lees meer »
 
Joh 16: 22 Joh 16: 22
Op zoek naar vreugde die blijft
lees meer »
 
Joh 18: 11 Joh 18: 11
Goede Vrijdag 2017. De Passio volgens Johannes en overdenking Joh 18:11 “Zou ik niet drinken de beker die “mijn Vader mij gegeven heeft?
lees meer »
 
Joh 20: 1-18 (C) Joh 20: 1-18 (C)
Pasen 2022: de tunnelvisie doorbroken.
Van 'dood is dood' naar 'de dood is dood'
 
lees meer »
 
Joh 20: 1-18 (A) Joh 20: 1-18 (A)
PASEN 2019: Een nieuw begin, dat zoeken mensen van het programma ‘Ik Vertrek’ en dat  belooft Thierry Baudet. De opstanding van Christus betekent dat God  voor echt een nieuw begin zorgt.
lees meer »
 
Joh 21: 1-14 Joh 21: 1-14
de beste stuurman staat aan de wal
lees meer »
 
Jona 2 Jona 2
Nood leert (niet zo goed) bidden
lees meer »
 
Kol 3 Kol 3
Wat is je bestemming. Moet je om die te bereiken al je talenten ontwikkelen? Ben je dan een gave mens, zoals de David van Michelangelo? We laten het ons wel wijs maken, maar de bijbel leert ons Gen 1 en Kol 3 heel andere dingen.
lees meer »
 
Luc 3: 15-22 Luc 3: 15-22
Met goede voornemens zijn we dit jaar begonnen. Wat dat betreft lijken we op de mensen die naar de Jordaan zijn gekomen om zich door Johannes laten dopen. Ze willen een nieuwe start maken.
 
lees meer »
 
Luc 14: 25-35 Luc 14: 25-35
Het beste voornemen voor het nieuwe jaar is Jezus willen volgen, maar weet waar je aan begint.
lees meer »
 
Luc 15: 11-32 Luc 15: 11-32
Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt...Deze tekst van Paulus (Filip 2:12v) uitgelegd aan de hand van de gelijkenis van de verloren zonen
lees meer »
 
Luc 19: 29-40 Luc 19: 29-40
Deze week begint enthousaist met Hosanna. Maar een paar dagen later slaat de stemming om. 'Kruisig hem' roepen de mensen dan. Hoe kon dat gebeuren?
lees meer »
 
Luc 20: 17 - 18 Luc 20: 17 - 18
Wij vinden geloof wel eens te hoog gegrepen en Jezus te zweverig. Wij kunnen er soms niet zo veel mee. Maar daarin vergissen wij ons. (Luc 20: 17)
lees meer »
 
Luc 21: 5-19 Luc 21: 5-19
Eeuwigheidszondag 2019. Gaat het wel ergens naar toe? Of loopt  de geschiedenis op niets uit? Red je leven en wees standvastig.
lees meer »
 
Luc 21 Luc 21
Een preek met een goede mop van een gemeentelid. Naar een idee van C.S. Lewis over het einde der tijden. Gedeelten uit Luc 21 en 1 Thes 5: 1-9. Wie het laatst lacht...
lees meer »
 
Luc 22: 42 Luc 22: 42
Goede Vrijdag 2022
Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren
(Luc 22: 42)
lees meer »
 
Luc 23: 39-43 Luc 23: 39-43
Goede Vrijdag 2016. De Passio volgens Lucas en overdenking Luc 23: 39-43. “Heden zult ge met mij in het paradijs zijn”. In nood leer je je vrienden kennen.
lees meer »
 
Luc 23: 47 Luc 23: 47
Goede Vrijdag 2019 De Passio volgens Lucas en overdenking Lucas 23:47 “Waarlijk deze was een Rechtvaardige”
lees meer »
 
Mat 2: 1-12 Mat 2: 1-12
God zoeken en vinden. De wijzen uit het Oosten doen het ons voor.
lees meer »
 
Mat 3: 15 Mat 3: 15
Johannes moet tot zijn verbazing Jezus dopen.
lees meer »
 
Mat 5: 1 - 12 Mat 5: 1 - 12
Het echte geluk is voor....
lees meer »
 
Mat 6: 5-13 Mat 6: 5-13
Thema voor het nieuwe seizoen: van U is de toekomst. Een geruststellende gedachte is dat, maar vooral ook een inspirerende: dan kunnen wij niet met de armen over elkaar blijven zitten
lees meer »
 
Mat 13: 44-46 Mat 13: 44-46
Alles opgeven om met Christus te kunnen leven? Mat 13: 44-46, 19: 16-22. Paulus doet het: Filp 3: 4-9
lees meer »
 
Mat 15: 21 - 28 Mat 15: 21 - 28
Gebedsgenezing?
lees meer »
 
Mat 18: 21-35 Mat 18: 21-35
77x wraak, 1 op 1 vergelden of 70x7x vergeven? Waarom we dat zo moeilijk vinden. En wat te doen als vergeven echt niet lukt?
lees meer »
 
Mat 21: 1-11 Mat 21: 1-11
Aan het begin van de stille week deze vraag: wat heb je nodig?
lees meer »
 
Mat 22: 22-33 Mat 22: 22-33
Eeuwigheidszondag 2021. Zullen we elkaar na dit leven weer zien en herkennen?
lees meer »
 
Mc 1: 14-20 Mc 1: 14-20
De discipelen moeten vissers van mensen worden (Mc 1: 14-20). Dat zijn ze niet direct al. Eerst moeten ze een jaar lang met Jezus optrekken en meemaken hoe hij de mensen helpt en hoever zijn liefde  gaat. Pas na goede vrijdag en pasen worden ze er op uitgestuurd om  het werk van Jezus voort te zetten.
lees meer »
 
Mc 1: 29-39 Mc 1: 29-39
Over de vele genezingswonderen van Jezus. Is gezondheid het allerbelangrijkste?
lees meer »
 
Mc 15: 38 Mc 15: 38
Goede Vrijdag 2015. De Passio volgens Marcus en overdenking Mc 15: 38 Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden.
lees meer »
 
Micha 6: 1-8 Micha 6: 1-8
Als je het maar leuk vindt. Je moet vooral genieten. Dat kun je bij ons nogal eens horen. In de bijbel komen die woorden bijna niet voor (bv Pred 2). Wel een ander woord: gerechtigheid.
lees meer »
 
Opb 13 Opb 13

Wat speelt er achter de schermen?
Tegenwoordig zijn er nogal wat mensen die aan een complot denken. Een samenzwering van een kleine elite rijke, machtige mensen om macht te krijgen over alle andere mensen. Om iedereen te controleren zodat die zich als makke schapen laten sturen. Zou dat aan de gang kunnen zijn? In China gebeurt het. Ook bij ons?

lees meer »
 
Opb 19 Opb 19
in de NBV heet God bijna nooit meer “de Almachtige”. Alleen nog in Openbaringen komt die aanduiding voor. Waar is de Almacht van God gebleven? En wat betekent dat voor het geloof? Zou je geloof ook met zoiets als een weddenschap (wie gaat de wedstrijd winnen?) kunnen vergelijken?
lees meer »
 
Pred 4: 4 - 6 Pred 4: 4 - 6
Moeten we wel 24/7 willen werken en consumeren?

Pred 4: 4 - 6;      Spr 6: 6 - 11      en Luc 12: 13 - 21
lees meer »
 
Pred 7: 10 Pred 7: 10
Bij een reünie: vroeger was alles beter. Is dat wel zo? Volgens Woody Allen zegt elke generatie dat (Midnight in Paris). Prediker zegt hetzelfde. Nostalgie of Hoop?
lees meer »
 
Pred 11: 7-10 Pred 11: 7-10
Zou jij met een ingebrachte chip de meest fantastische ervaringen willen opdoen en je de hele dag gelukkig willen voelen? Of vind je dat toch nep? Wanneer ben je eigenlijk gelukkig? Moet je daarvoor veel hebben of verre reizen maken of veel bedpartners versieren? Of vind je het geluk juist niet als je je er zo op toelegt? Zou geluk een bijprodukt van iets anders kunnen zijn?
lees meer »
 
Ps 1 Ps 1
Twee wegen: de ene met toekomst, de andere die op niets uitloopt.
lees meer »
 
Ps 13 Ps 13
Overdenking voor de Eeuwigheidszondag 20 nov 2022
lees meer »
 
Ps 23: 5 Ps 23: 5

U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij. U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien.

lees meer »
 
Ps 29 Ps 29
Het onweer, of iets in de natuur, kan je soms enorm tot steun zijn: als het je iets van God overbrengt.
lees meer »
 
Ps 72 Ps 72
Mag een overheid geweld gebruiken?
lees meer »
 
Ps 84 Ps 84
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort
lees meer »
 
Ps 90 Ps 90
overdenking voor de oudejaarsavond
lees meer »
 
Ps 103: 15-17 Ps 103: 15-17
Eeuwigheidszondag 2020. De mens broos en breekbaar als de bloemen in de wei.
lees meer »
 
Ps 121 Ps 121
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan
waar komt mijn hulp vandaan?
lees meer »
 
Ps 127 Ps 127
Geluk dwing je niet af. Het overkomt je, of niet. Daar komt de rijke man achter uit Luc 12: 22-32.
lees meer »
 
Ps 136 Ps 136

Een psalm met om de andere regel dit refrein: 
Eeuwig duurt zijn trouw (NBV21)

Zijn liefde blijft altijd bestaan! (BGT)
Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  (NBG)

lees meer »
 
Ps 139 Ps 139
Lezen Ps 139 (BGT)
en luisteren naar 'Ken je mij? ' van Trijntje Oosterhuis en Yosina Rumajauw
lees meer »
 
Ps 146 Ps 146
Vertrouw niet op mensen met macht
lees meer »
 
Rom 8: 31-39 Rom 8: 31-39
Wat kan ons schaden
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?

(Lied 675: 2)
lees meer »
 
Rom 12: 1 - 8 Rom 12: 1 - 8
Een lichaam met allemaal onderdelen: de gemeente van Christus
lees meer »
 
Ruth 4 Ruth 4
Het leven van Naomi krijgt weer toekomst dankzij een fantastische schoondochter Ruth en een geweldige Boaz: ze doen royaal wat God in de Torah geboden heeft. Daar rust zegen op.
lees meer »
 
1 Kor 1: 22-25 1 Kor 1: 22-25
De Passio volgens Marcus en overdenking 1 Kor 1: 22-25. In het kruis, zo dwaas en ergelijk als het is, bewijst God zijn wijsheid en kracht. 
lees meer »
 
1 Sam 3 1 Sam 3
Samuël ontdekt de stem van God in zijn leven
lees meer »
 
1 Sam 24 1 Sam 24
David krijgt Saul op een presenteerblaadje aangeboden. Toch grijpt hij zijn kans niet. Over integriteit en de combinatie CDA en PVV.
lees meer »
 
2 Kor 5: 11-21 2 Kor 5: 11-21
Goede Vrijdag 2014. De Passio volgens Mattheüs en overdenking 2 Kor 5: 11-21. Het is God die ons met Zich verzoent. Want wij zijn de weg kwijt. Wij moeten terecht gebracht worden. Dus niet: God die Zich met ons verzoent. Alsof Hij op andere gedachten gebracht moet worden.
lees meer »
 
2 Kor 12: 9 2 Kor 12: 9
Gebeden worden niet altijd verhoord zoals je je wenst. Dat is ook de ervaring van Paulus. Hij moet het doen met “mijn genade is je genoeg”
lees meer »
 
2 Kor 11: 21-32 2 Kor 11: 21-32
Je moet goed presenteren en zien te verkopen. Dat doen we op ons CV en met social media. Volgens Jezus (Luc 18: 9-14) en Paulus (2 Kor 11:21-32) gaat het bij God precies omgekeerd toe.  Hoe presenteer jij jezelf?
lees meer »
 
2 Sam 6 2 Sam 6
Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?
lees meer »