Een toegewijd mens Een toegewijd mens
Zelfopoffering
Jezus leeft volkomen aan God toegewijd. Dat is zijn leven, zijn bestemming. Dat is hem alles waard, ook als de consequentie is dat hij zal sterven aan een kruis. Hij laat zich niet afschrikken, maar gaat zijn weg tot het bittere eind. Hij offert zichzelf op omdat dat de enige manier is om trouw aan God te blijven. “Waarlijk deze mens was een rechtvaardige” zegt de officier die erbij staat als Jezus sterft (Luc 23: 47).
 
lees meer »
 
Rechtvaardig maken Rechtvaardig maken
lees meer »
 
Verlossing en Losprijs Verlossing en Losprijs
Het gebeurt wel eens dat iemand wordt ontvoerd en pas na het betalen van veel geld – de losprijs – wordt vrijgelaten. In de klassieke oudheid kwam het voor dat mensen door armoede zichzelf en soms ook hun kinderen tot slaaf moesten verkopen. Hun familie en vrienden konden proberen hen terug te kopen door een losgeld aan te bieden aan de eigenaar van de slaven.
lees meer »
 
Vergeving Vergeving
De betekenis van Jezus’ dood wordt ook wel met vergeven geïnterpreteerd. Met die term verlaten we de wereld van de slavenmarkt en komen we op het terrein van het financiëel-juridische: een geldschuld of een straf kan worden kwijtgescholden. Deze beeldspraak vinden we vooral bij Matheüs, Marcus en Lucas-Handelingen. Zij brengen de dood van Jezus in verband met vergeving van zonden (bv Mat 26: 28; Hnd 3: 19).
 
lees meer »
 
Verzoening Verzoening

Ons woord verzoening dekt twee verschillende inhouden:
- boetedoening
- een ruzie bijleggen.

 

lees meer »