Overwinning Overwinning
 
Een toegewijd mens Een toegewijd mens
Zelfopoffering
Jezus offert zichzelf op omdat dat de enige manier is om trouw aan God te blijven.
lees meer »
 
Rechtvaardig maken Rechtvaardig maken
lees meer »
 
Verlossing en Losprijs Verlossing en Losprijs
Het gebeurt wel eens dat iemand wordt ontvoerd en pas na het betalen van veel geld – de losprijs – wordt vrijgelaten.
lees meer »
 
Vergeving Vergeving
De betekenis van Jezus’ dood wordt ook wel met vergeven geïnterpreteerd.
lees meer »
 
Verzoening Verzoening

Ons woord verzoening dekt twee verschillende inhouden:
- boetedoening
- een ruzie bijleggen.

lees meer »