GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Lucas: het midden der tijd

Luc 16: 16