GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Verleden en toekomst

Rom 11: 25-27

Inleiding
De dag van de opstanding geldt als de beslissende dag, te vergelijken met D-Day in de oorlog. De eerste christenen verwachten V-Day in de zeer nabije toekomst. Paulus neemt aan dat hij het persoonlijk zal meemaken (1 Tes 4: 15.17). Als die dag op zich laat wachten roept dat vragen op. Er zijn al gelovigen overleden: lopen zij de goede afloop mis? Paulus geeft een geruststellend antwoord: de doden zullen opgewekt worden om voor altijd bij Jezus te zijn. (> 1 Tes 4: 13-18) Door dit antwoord en de ervaring dat de geloofsrelatie met God goed en mooi en sterk is, kon men leven met een geschiedenis die veel langer zou duren.

Wat geloven christenen over de tijd tussen D-Day en V-Day?

  • De V-Day zal komen, maar geen mens weet de datum van de grote finale. Zelfs Jezus weet die niet. De jongste dag is bekend bij God alleen. (Mc 13:32) )
  • Het heeft dan ook geen zin om de eind-datum te berekenen. Desondanks is dat vaak geprobeerd. Meestal op basis van de vier koninkrijken uit Daniël 2. Dat lukte allen door de talloze wereldrijken van de menselijke geschiedenis tot vier samen te persen. Soms werd dat gecombineerd met het duizend jarig Vrederijk uit de Openbaring van Johannes (> Opb 20: 1-6). De berekende datum viel natuurlijk in de nabije toekomst, en bleek als elke andere dag gewoon voorbij te gaan…
  • Wel zijn er de tekenen der tijden zoals oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, valse profeten, vervolging. Maar die betekenen niet dat het einde heel nabij is, maar dat men wakker moet zijn, actief, waakzaam. (>Mc 13)
  • Christenen geloven dat Jezus als de Opgestane bij God is en als een Koning de geschiedenis leidt en stuurt zodat alle tegenmachten onschadelijk gemaakt worden. (> 1 Kor 15: 25-28) (Hemelvaart). Om die reden heet Jezus ook vaak Heer. Zijn bestuur is niet als dat van aardse koningen en machthebbers, die zich van wapens en geweld bedienen. De hemelse Heer en Koning regeert over en door mensen die zich aan Hem gewonnen geven en Hem willen gehoorzamen. 
  • Omdat de tegenmachten zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven is het leven van de gelovigen ook een leven van moeite, strijd en volharding (> Rom 8: 31-39). Van een kruis dragen omwille van Jezus (Mc 8:34). Van aanvullen wat aan zijn lijden ontbreekt (> Kol 1: 24)
  • We verheugen ons in de Geest die gekomen is om de gelovigen te ondersteunen. (> Pinksteren). Zo is Jezus bij ons. Tot die ondersteuning hoort de geestelijke wapenrusting (> Efeze 6: 10-18)
  • In Hebr horen we van Jezus die in de hemelen als een hogepriester voor ons bemiddelt zodat wij hulp ontvangen. Hij kan met ons meevoelen omdat hij weet wat het is om mens te zijn. (> Hebr 4: 14-16)
  • Wanneer we sterven blijven we in Gods hart bewaard. Hij kent ons bij name. Niet de hemel of het paradijs is de eindbestemming voor onze ziel; wij verwachten op te staan – nieuw naar lichaam en ziel – om te leven op de nieuwe aarde, onder een nieuwe hemel.
  • Dus: leven, leven na de dood (in Gods hart bewaard blijven = in de hemel zijn), leven na leven na de dood (op de nieuwe aarde onder een nieuwe hemel)

Twee uitersten
Bij Paulus vinden we een doordachte visie op de periode vòòr en na Jezus. Dat heeft alles te maken met het gegeven dat de meeste van zijn volksgenoten (Israel) Jezus afwezen. Paulus betreurt dat, maar ziet er ook iets goeds uit komen: Door die afwijzing wordt het evangelie aan de niet-Joden, de gojiem (volken/heidenen) aangeboden en bij hen vindt het wel gehoor. Paulus hoopt dat Israel door het geloof van christenen van heidense komaf, zo jaloers wordt dat het alsnog voor Jezus kiest. (Rom 9-11)

In het evangelie naar Johannes en in de drie brieven op zijn naam, ligt de nadruk bijna helemaal op het nieuwe leven in het hier en nu. V-Day lijkt geen rol meer te spelen. Het nieuwe leven heet bij Johannes echter wel ‘eeuwig leven’. Dat eeuwig leven begint niet pas als je gestorven bent, maar al eerder. Namelijk op het moment dat je tot geloof komt, dat is in het hier en nu om nooit meer op te houden. (Joh 11: 24-26).
Ook een christen sterft, maar Jezus zal hem opwekken ten jongste dage (Joh 6: 39. 40. 44. 54 en 12: 48). Hoe Johannes zich dat voorstelt, staat er niet bij. Uit Joh 21: 22.23 blijkt dat Johannes wel een terugkeer van Jezus verwacht.

De visies van Mattheüs, Lucas en Openbaringen vind je in het submenu.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print