Uit het niets: geloof, hoop en liefde Uit het niets: geloof, hoop en liefde
Geloof, hoop en liefde hebben geen basis in bewijzen, redenen of gedrag
Er ligt niet een iets aan ten grondslag; ze zijn door God gewekt: uit het horen van het evangelie.
Het is het eigen kleine ik opgeven en ruimte geven aan de goede Geest.
Dan leeft mijn ik niet meer, maar Christus in mij, schrijft Paulus (Gal 2: 20).
 
lees meer »
 
Rom 12: 12 Rom 12: 12
Weest blij met de blijden, weent met de wenenden (Rom 12: 12)
lees meer »
 
Snel vinden Snel vinden
Een snelle toegang tot de beschikbare meditaties vind je in het register (rechter kolom)
 
Ps 31: 16 Ps 31: 16
In de hand van God en in de hand van vijanden?
lees meer »
 
1 Tim 4: 8 1 Tim 4: 8
Bij de goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar.
lees meer »
 
Het Vaderhuis met de vele woningen Het Vaderhuis met de vele woningen
Joh 14: 1 - 3
Met het Vaderhuis bedoelt Jezus de tempel, niet de hemel.
Die tempel laat zien dat God bij mensen wil wonen.
lees meer »
 
Getuige zijn Getuige zijn

Jullie zullen kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn  (Hnd 1: 8)

lees meer »
 
Mc 1: 1 Mc 1: 1
Begin van het evangelie....
lees meer »
 
Niet verborgen Niet verborgen
Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven (Mat 5: 14)
lees meer »
 
Bij Name

Bij Name
En hij roept zijn schapen bij name (Joh 10: 3)
lees meer »
 
Pasen Pasen
Heel praktisch: Pasen   I Kor 15: 58
lees meer »
 
Geloven Geloven
Kuitert en het Higgs-deeltje
lees meer »
 
Stil Gebed Stil Gebed
lees meer »
 
Wij hopen Wij hopen
lees meer »
 
Saulus Saulus
Hand 9: 17
lees meer »
 
Hoe lief'lijk Hoe lief'lijk
Ps 84: 2-3
lees meer »
 
Toeschouwer of Deelnemer Toeschouwer of Deelnemer
Hebreeën 10: 24-25
lees meer »
 
Zoek de verschillen Zoek de verschillen
Gal 5: 13-24
lees meer »