Steeds wijdere kringen Steeds wijdere kringen
Omdat christenen geloven in kruis en opstanding van Jezus veranderen alle dimensies van hun leven. Ik begin dichtbij: bij wat het evangelie betekent voor hoe je jezelf ziet en beleeft. Daar komt spiritualiteit ter sprake. Maar je leeft ook met andere mensen samen. Dan gaat het over christelijke ethiek. Dat is de tweede kring. Maar het verwijdt zich nog verder: ook je verhouding tot de tijd (verleden en toekomst) verandert. De wijdste kring betreft je verhouding tot wat je mag geloven over begin (oorsprong) en doel (bestemming) van mens en wereld. Als we zo de consequenties van het evangelie doordacht hebben, bedenken we tenslotte wat dat betekent voor onze opvattingen over God.
terug