Joh 3: 1 - 6 Joh 3: 1 - 6

A      “Als je maar gelukkig bent..”

Dat hadden vader en moeder geregeld tegen Jan gezegd

Je hoeft van ons niet de beste van de klas te zijn

Als je gewoon je best doet, is dat goed genoeg.

Aldoor op je tenen lopen, dan word je ongelukkig.

 

Als je maar je gelukkig bent.

Jan had het nog vaak gehoord.

En het zinnetje is een eigen leven gaan leiden.

T is de norm voor zijn leven geworden.

 

Vandaag in de fabriek denkt hij bij zichzelf:

is dit het nou: helemaal niet uitdagend die baan van mij

Als je maar gelukkig bent...

Maar ik geniet helemaal niet van m'n werk.

 

En thuis, met zijn vrouw en kinderen.

Het is allemaal zo voorspelbaar geworden

Als je maar gelukkig bent...

Maar ik ben helemaal niet gelukkig zo

 

Zoals Jan zijn er zovelen die willen dat hun werk geweldig is

hun gezinsleven fantastisch

hun huis mooi en gezellig

hun vakantie uitdagend

hun lijf mooi en gezond

want dan ben je gelukkig

en gelukkig moet je zijn.

Daar komt het op aan.

Dat heeft hij van jongsaf aan meegekregen

Dat krijgt hij nog alle dagen te horen door de reclames op tv

Door succesverhalen van mensen die het gemaakt hebben.

 

We leggen elkaar een enorme druk op:

je moet gelukkig zijn

En als je er niet goed uitziet, zonder werk zit, geen mooi huis hebt

en een beetje uitgekeken raakt op je partner

dan voel je je ongelukkig,...en het is ook nog eens je eigen schuld

Want geluk is een keuze...als je maar wilt en je best doet

 

Kon ik maar overnieuw beginnen, denkt Jan...

En soms is er een Jan die overnieuw begint:

Alles aan de kant om een camping in Frankrijk op te zetten

Maar is het een echt nieuw begin?

Het blijft toch dezelfde Jan,

En hij heeft de lat nog net zo hoog liggen:

Hij wil in alle opzichten

vooral genieten en gelukkig zijn.

 

T is wel “terug naar af” als bij ganzenborden.

Maar daarna begint hetzelfde spelletje van voren af aan.
B       Als Nicodemus van Jezus hoort

gaat het in hem kriebelen.

Hij krijgt het vermoeden

dat het leven nog heel wat meer te bieden heeft

dan wat hij er van weet te maken.

 

Daar kijken we toch wel van op.

Want Nicodemus is een geziene man.

Hij is een vrome Jood,

zit in het Sanhedrin, de Joodse Raad

dat betekent: verantwoordelijkheid, en macht en invloed

Hij is ook nog eens een man met veel geld.

We zouden denken:

hij heeft het gemaakt.

hij is gelukkig

hij kan alle dagen genieten.


Maar zo is het niet.

Een mens kan alles hebben

en toch het gevoel krijgen dat hij wat mist.

 

Maar wat precies?
Daar kan Nicodemus de vinger niet op leggen.

Geld is het niet, dat heeft hij genoeg

en een mooie baan ook.

Maar wat het dan wel is dat hij mist?

 

Nicodemus gaat naar Jezus.

Door hem was die onrust gekomen

Zou het ook de Geest van Jezus zijn

die het in Jan, in u en mij zo onrustig maakt?

Zou Jezus ons verder kunnen helpen?

 

Nicodemus zoekt hem op: in de nacht

 

Dat is meer dan zeggen dat het een uur of 10 s avonds is

Die nacht is zo symbolisch:

die staat voor het donker waarin Nicodemus leeft:

de sleur en routines van alledag

de druk van zijn bestuurstaken

zijn onbezorgde leventje van geld zat en een mooi huis

zijn tevredenheid met God en geloof en kerk

 

Zou die nacht kunnen worden:

het donker van een kind

dat nog in de baarmoeder zit

en wacht om geboren te worden

om de lucht op te zuigen, om het licht te zien.

 

Maar dat kan toch niet:

terug naar af en helemaal van voren af aan opnieuw beginnen

voor de tweede keer geboren worden?

C      Jezus ontvangt hem.

Dat alleen al is evangelie.

Hij stuurt Nicodemus en Jan en u en mij niet weg.

Juist daarom is hij gekomen:

om ons met die onrust te helpen

om dat verlangen te vervullen.

 

Maar Jezus weet ook:

– je maakt je huwelijk niet weer spannend

door je man, je vrouw stiekem

met een ander te bedriegen.

– je verlangen gaat niet in vervulling

door op je 40-ste een motorrijbewijs te halen.

– die onrust neem je niet weg met een ander huis,

een verre vakantie, een nieuwe baan

 

Dat werkt niet. Dat is geen echt nieuw begin

Dat is hetzelfde spelletje nog een keer.

Na een tijdje zal de onrust zich weer melden.

 

En daarom zegt Jezus niet:

het leven is net ganzenborden

je kunt steeds weer opnieuw beginnen

als je maar niet in de put blijft zitten. (vreselijk toch?)

 

En we horen hem ook niet de tijdgeest bijvallen:

Succes is een keuze, Als je maar wilt...

 

De onrust in ons hart zit dieper

Het is een verlangen naar zin en betekenis

het hongert en dorst naar God

En het komt pas tot rust

als het ontdekt wie God is...

en hoe lief hij de mensen heeft

en hoe je in deze verrukkelijke, verschrikkelijke, onbegrijpelijke wereld

zijn liefde kunt zien,

zijn nabijheid kunt voelen

zijn geest kunt ervaren.

Dan kun je je thuis voelen, geborgen hoe dan ook

Blij zijn dat je er bent

En JA zeggen op je bestaan, en de wereld om je heen.

 

Dan kom je pas tot leven

Dan word je geboren, opnieuw, van boven.

Je ogen zien het licht:

de sporen van Gods aanwezigheid in de wereld

deze wereld: zijn koninkrijk!

En voor het eerst adem je de Geest in

de Geest van God en van Jezus.

En naar die Geest blijf je voortaan snakken

alle dagen, alle nachten van je leven.

 D       Maar waar moeten we dan kijken?

Waar is die God te vinden

die ons de moed geeft om te leven

om te gaan over toppunten van geluk

om te trekken door dalen van moeite en zorg

 

Dan moeten we bij Jezus zijn

En in het bijzonder bij het kruis waaraan hij hangt op het laatst

Jezus de grote mensenvriend! afgewezen, verraden, de dood ingejaagd!

Hoe kon dat gebeuren?

Wat mankeert ons toch, dat wij dit hem aandoen

die ons met liefde begroet

die Nicodemus en Jan laat voelen dat er meer in zit

die ons vertelt van een Vader in de hemelen

van een hart dat in het verborgene klopt

 

En: wat is dat toch in hem, dat hij dit heeft opgezocht

dat hij dit wil ondergaan

dit lijden, deze dood, deze vloek.

Wat is het toch in hem, dat hij dit kon opbrengen

zonder zijn beulen te verwensen!

zonder zijn god te vervloeken!

 

In hem is de liefde van God,

zijn wijsheid, zijn macht, zijn geduld

Hij is zo vol van God, hij is God zelf.

In hem ondergaat God ons ongeloof, ons verzet, ons geweld

In hem bewijst God dat Hij het hebben wil.

Dat niets hem op andere gedachten brengt. Hoe bestaat het!

 

Met Pasen vieren we dat Hij het hebben kan.

Zijn liefde komt graf en dood te boven. Ongelofelijk!

 

Dat is de betekenis van het kruis.

 

U hoeft daar niet naar te kijken.

U kunt de betekenis ervan langs u heen laten gaan.

Dan blijft de onrust, het verlangen.

 

U kunt er ook naar kijken

als ooit Israel naar de koperen slang

En het op u in laten werken

en onder de indruk komen van de liefde van God

die het maar niet opgeeft

die alles overwint: uw en mijn ongeloof en verzet en geweld.

Je door de liefde van God laten versieren

je laten winnen voor Jezus

voortaan leven in en met zijn Geest.

Dat is opnieuw, dat is van boven geboren worden.

 

Niet langer die eeuwige onrust,

voortaan een houvast in leven en in sterven beide.
E      Ja zou het echt? is de onrust dan voorbij?

Is dat genoeg voor Nicodemus, voor Jan?

Zijn we nu opeens tevreden en gelukkig

met ons werk, onze relaties,

met huis en haard

met lijf en gezondheid?

met ons leven?

Daar is toch niets aan veranderd?

 

Inderdaad: er blijft nog veel te wensen over.

En als we ons verbeteren kunnen

moeten we dat vooral doen.

 

En toch maakt het zoveel uit

of je in de vreugde van het geloof

naar bijv. je werk gaat

Of dat dat werk jou de vreugde voor het leven moet geven.

Want daarmee overvraag je je werk.

Het zal je veel-eisend maken.

Je collega's moeten dan wel tegenvallen.

Wat zul je je vaak aan hen ergeren.

En dan kun je wel van baan veranderen

en nog een keer, en nog een keer “terug naar af”.

Maar het zal telkens weer zo gaan

Omdat je jezelf overal mee naar toe neemt

met die onrust, met die honger.

 

Maar ben je opnieuw geboren

een nieuw mens geworden

dan is er in en aan je iets veranderd

De Geest heeft je aangeraakt

vreugde gewekt om Jezus

en de overmacht van Gods liefde.

 

En ga eens in dat geloof 's morgens naar je werk

en fiets eens met die rijkdom naar huis terug

zou je niet veel nuchterder tegen je werk aankijken:

gewoon een manier om een boterham te verdienen

zou je niet veel ontspannener omgaan

met je collega's, je man, je vrouw, je kinderen

 

En beleef eens in dat geloof

de zon die opkomt, de natuur die uitloopt.

je dagelijks brood, je vakantie, je verjaardag

in al wat goed is, breekt de liefde van God door

Je bent een gezegend mens.

 

En vertrouw op die kracht

als de weg door het dal gaat.

In het vaste vertrouwen dat God met je is

en hij de weg weet

en gevonden heeft in het grootste donker. AMEN

terug