Jaartallen bij de Bijbel Jaartallen bij de Bijbel
De verhalen van de aartsvaders

Egypte

De in bezit name van het land

Israël zelfstandig onder koningen Saul, David en Salomo

Israel opgedeeld in twee koninkrijken

De Assyriërs nemen het noordelijke rijk in

De Babyloniers nemen het zuidelijke rijk in
597, eerste deportaties van bevolking naar Babel
586, verwoesting Jeruzalem en de tempel, opnieuw deportaties
582, opnieuw deportaties
Perzen
Meden
538, edict van Cyrus - de ballingen krijgen toestemming terug naar Jeruzalem te gaan, de tempel mag herbouwd worden.
515, de herbouwde tempel wordt ingewijd en in gebruik genomen.

Alexander de Grote bouwt een wereldrijk op
De opvolgers strijden om delen van zijn immense rijk
Israel onder invloed van de zgn Seleuciden

167, Antiochus IV Epiphanes ontwijd de tempel. Start van de Makkaveese opstand
164, Judas de Makkabeeër wijdt de tempel weer in
164 - 63 Dynastie van Hasmoneese koningen
63  Israel bij het Romeinse Rijk ingelijfd
4vC  geboorte van Jezus van Nazareth
33 nC kruisdood van Jezus van Nazareth


 
terug