Inleiding Inleiding
In dit menu vind je een aantal persoonlijke teksten:  gebeden, gedichten en gedachten, een geloofsbelijdenis.
Dat zijn stukjes geloofsbeleving.
Dat geloof gaat vooraf aan alles wat volgt.
De rest van de site is ook wel geloof, maar dan in de vorm van reflectie, verantwoording, onderbouwing. 

Het eerste geloof heet ook wel fides qua - het geloof dat gelooft (waarmee ik geloof).
Het tweede geloof heet ook wel fides quae - het geloof waarin ik geloof: de geloofsleer. Een samenvatting daarvan vind je op de homepage.

Zonder dat eerste zou het tweede geen enkele zin hebben. De geloofsleer ontspringt aan het geloof.
Maar omdat het eerste er is, is er ook het tweede: het geloof zoekt nu eenmaal begrip (fides querens intellectum).

 
terug