GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

God liefhebben met je verstand

Ps 111: 10

Omgangskennis
Het is voor je geloof goed om een paar dingen te weten. Het hoeft niet heel veel of heel moeilijk te zijn. En je hoeft er ook niet over in te zitten, als je niet zo goed leren kunt, of op je oude dag alles dreigt te vergeten. Je wordt niet afgerekend op kennis van het geloof. Het gaat er om dat je toegewijd aan God leeft en een mens van geloof, hoop en liefde bent. De kennis waar het om gaat, staat ten dienste van dit geloofsleven en bloeit er ook uit op. Het is relationele kennis die zonder verbondenheid, toewijding niet tot te vinden is. Omgangskennis (Ps 25: 7 berijmd) die met liefde, met intimiteit gepaard gaat. Het Hebreeuwse woordje voor kennen (jada’) betekent zowel kennen als liefhebben: Adam bekende Eva en zij werd zwanger en baarde Kaïn. (Gen 4: 1 – SV). Kennen en liefhebben horen bij elkaar.

Veel weten?
Het gaat dus niet om objectieve, afstandelijke kennis op zich, bv dat je veel teksten van de bijbel uit je hoofd weet, of de bijbel in de grondtalen kunt lezen, of alle nuances van het christelijk geloof precies weet. Niet dat dat verkeerd is, integendeel. Ik zou geen dominee kunnen zijn, zonder die dingen. Maar los van de liefde is de kans groot dat je een trots of betweterig figuur wordt. Dat was het probleem in de gemeente van Korinthe. Sommige gelovigen gebruikten hun kennis om zich meer en beter te voelen dan anderen. Zo moet het niet. “Een verstandig mens loopt niet met zijn kennis te koop, dwazen strooien met hun dwaasheid.” (Spr 12: 23)

Niets weten?
Het andere uiterste is, dat je zo goed als niets weet. De profeet Hosea zegt in naam van God: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis”. (Hos 4: 6 – NBG). En dan doelt de profeet op de priesters die hun taak om de Torah (Gods aanwijzIngen: de geboden en verboden in de eerste vijf boeken van de bijbel) aan het volk uit te leggen, verwaarloost hebben. Daardoor is het volk afgezakt tot het niveau dat het stukjes hout raadpleegt om de toekomst te kunnen voorspellen en aan sex verslaafd is geraakt. Zo komt een volk zonder kennis of inzicht ten val.

Wijsheid
Het gaat dus niet om de kwantiteit: veel weten is niet per se goed (Korinthe) en weinig of niets weten (Hosea) is zeer riskant voor je geloof. Het gaat om kennis die gekoppeld is aan de liefde voor God. In de bijbel heet die kennis vaak wijsheid. “Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.” zegt Salomo (Spr 1: 7 en 9: 10). En dan doelt hij niet alleen op het weten van de geboden, maar ook op het doen ervan. Wie het doen nalaat, slaat Gods raad in de wind en geeft aan geen ontzag te hebben voor God. Wie de geboden wel in de praktijk probeert te brengen, bewijst daarmee God lief te hebben. Zo iemand is wijs en wordt steeds vertrouwder met God. De wijsheid zal hem een rechtvaardige maken en hij mag zegen verwachten. Daar tegenover staat degene die de geloofskennis verwaarloost. Die kan onheil verwachten. Zo iemand is niet zozeer dom, hij weet misschien wel heel veel, maar de bijbel noemt hem dwaas.

Dus laten we proberen God lief te hebben ook met ons verstand, zoals het grote gebod ons opdraagt en proberen een paar teksten uit het hoofd te kennen: het onze Vader en de geloofsbelijdenis.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print