Het ware, goede, schone en heilige Het ware, goede, schone en heilige
Met het ware, het goede, het schone en het numineuze bedoelen we vier levensgebieden die alle vier ultiem zijn: daar gaat niets boven uit, en ze zijn ook niet tot elkaar te herleiden.
Het ware > juist en onjuist, goed en fout > wetenschap / rede
Het goede > goed en slecht, rechtvaardig en onrechtvaardig > ethiek / geweten
Het schone > mooi en lelijk, lekker en vies > esthetiek / smaak
Het numineuze > heilig en onheilig, sacraal en profaan, rein en  onrein > religie / geloof
terug