GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Herkenning? (Mat 22:23-33)

Wacht er na dit leven nog een ander leven op ons? Is de wereld waarin wij wonen en werken de enige, of is er nog een andere wereld? Veel mensen geloven dat er wel iets is, maar maken zich er geen al te plastische voorstelling van. In de tijd van Jezus leefden deze vragen ook. Er was zelfs een behoorlijke discussie over deze dingen. Eén groepering (de Sadduceeën) meende dat je één keer leeft, en daarna niets meer: dood is dood. Een andere groep (de Farizeeën) hield het erop, dat er een opstanding uit de dood is. Jezus sluit aan bij dat laatste standpunt. Maar hij zegt er ook bij, dat dat dat nieuwe bestaan behoorlijk anders is dan het leven zoals we dat nu kennen. Download de preek of beluister de dienst.