Doel missen Doel missen
4      Vanwege honger, dorst, armoede, koude, ziekte, pijn, schaamte, schuld, eenzaamheid, verdriet, noodlot, gevaar, ongelukken en dood slaat ons echter de schrik om het hart. We voelen ons bedreigd door die vele vormen van niet-zijn. We durven niet argeloos te leven en in goed vertrouwen er te zijn. Bezorgd zoeken we een houvast in dingen om te hebben: geld, goederen, diploma's, ideologie, cultus, werk, afleiding, wetenschap, techniek, prestaties enz. Die dingen vinden we zo belangrijk, dat we die ophemelen tot goden en machten. Door die gerichtheid op zelfbehoud lopen we onze bestemming mis. We raken van God, van de mensen om ons heen en van de natuur vervreemd. In de geschiedenis van Israel komen deze dingen exemplarisch naar voren. Gods plan lijkt te mislukken.
 
terug