Opb 19 Opb 19

in de NBV heet God bijna nooit meer “de Almachtige”. Alleen nog in Openbaringen komt die aanduiding voor. Waar is de Almacht van God gebleven? En wat betekent dat voor het geloof? Zou je geloof ook met zoiets als een weddenschap (wie gaat de wedstrijd winnen?) kunnen vergelijken?A      groet

Van U, God, is de toekomst.

Dat is het thema voor de hele PKN voor het seizoen dat vandaag begint.

In diensten en leerhuizen en bij de opening van vergaderingen

willen we dit telkens uitspreken en bedenken:
Van U, God is de toekomst

 

Dat is een hele spannende uitspraak.

Want de toekomst kan meevallen maar ook tegenvallen

Maar hoe dan ook:
Van U, God is de toekomst. Of die nu mooi of lelijk is

 

Laten we maar eens proberen te bedenken:

 

Wat ligt er voor ons?

Hebben we corona binnenkort overwonnen -

of zullen er nieuwe uitbraken komen?

Niemand weet het:

Maar: hoe dan ook van U is de toekomst


Wat roepen we over onszelf af?

Blijven we doorgaan met steeds meer CO2 in de lucht te pompen,

en voor hetere zomers

en een stijgende zeespiegel zorgen?
Of zijn we nog op tijd om een ramp af te wenden?

Niemand die het kan zeggen

Maar: of het nu goed gaat of slecht: Van U is de toekomst:

 

Wat willen we bereiken, wat streven we na?

Je doet je best op school voor een diploma

Maar of het lukt? Je kunt ook zakken

 

En je werkt hard voor je bedrijf

Maar het moet steeds groener...

Kan ik mee met die ontwikkeling?

 

En u en ik, we vinden kerk en geloof belangrijk

Zijn er druk mee, soms heel druk
Maar of jong en oud nog weer geboeid raken

door het verhaal van Jezus...

 

Van U is de toekomst

of ik nu slaag of zak

of ik kan blijven boeren of het op moet geven

of we in de kerk de wind tegen hebben

of de wind in de zeilen krijgen

Hoe dan ook: van U, God, is de toekomst

 

Dat is een stevige geloofsuitspraak: een belijdenis.

 

 

B      Ja, maar er zijn ook die andere invloeden:

- Zomaar was er die nieuwe ziekte > corona

Wat heeft die de toekomst bepaald!

 

- En er is ook de invloed van het geld en de economische belangen
Tata steel, Shell en andere grote bedrijven

zitten echt niet te wachten op strengere milieuregels

Hun aandeelhouders willen hogere koersen en dividend.

Dat zal in de toekomst niet heel anders zijn.

 

- En er is de invloed van de tijdgeest:

je leeft maar 1x, je moet zoveel mogelijk genieten

en wel met vliegvakantie kunnen.

Die trekt veel sterker aan mensen dan de bijbelse boodschap:

dat het om gerechtigheid gaat

dat je hebt om te zien naar de mensen om je heen.

 

- De tijdgeest

- De enonomische belangen

- Onverwachte ziektes

- En nog veel meer invloeden zijn er.
Machten die onze levens beïnvloeden.
Machten die onze toekomst bepalen.

 

Hoe zit het dan met die mooie uitspraak?

"Van U is de toekomst"?


Is Gods invloed niet verwaarloosbaar klein

te midden van die andere machten?
Is de macht van zijn Geest niet te zwak

om wat uit te werken in onze wereld.

 

Zal hij het ooit winnen van de tegen-machten?

Zal het op het eind van alles werkelijk zo zijn

dat Hij, God, alleen de touwtjes in handen heeft?

 

....

 

Of maken we ons in de kerk maar wat wijs

met dat "van U is de toekomst"

Is het eigenlijk een soort geruststelling

waarmee we onszelf in slaap sussen

zodat we niet de rampen te zien die zich onder ons voltrekken

De ene crisis na de andere:

Corona, geen regering, woningnood, klimaatproblemen

toeslagaffaire, stikstofkrisis, drugsgebruik

Als je het nieuws bij houdt

kom je met gemak aan meer dan 10 Egyptische plagen


Hoe zo: "Alles komt goed"?

 

 

 

C      Waar halen wij het eigenlijk vandaan om te zeggen

Van U is de toekomst

Waar baseren wij het op

dat God ooit zal winnen van de tegen-machten?

 

Laat ik het uitleggen aan de hand van een voorbeeld uit de oorlog.

Op 6 juni 1944 landden de Engelsen, Amerikanen en Canadezen

op de kusten van Normandië en Bretagne.

Het was D-Day....Decision Day...Dag van de beslissing.

Toen was het erop of eronder:
Als de geallieerden de kust van Frankrijk zouden veroveren

zou dat het einde betekenen van de Duitse macht.

Als de Duiters de aanval zouden afslaan

- zouden de geallieerden geen voet aan de grond krijgen in Europa

- zouden de nazies doorgaan met hun moord en geweld en onderdrukking.

 

Nu weten we hoe het gegaan is.

Op 6 juni werd het Duitse leger de beslissende klap toegediend.

Die dag was het kantelpunt van de oorlog.

De Duiters konden het onmogelijk nog winnen.

Toch was toen de oorlog nog lang niet voorbij.

Pas op 5 mei 1945 werd de vrede getekend.

Dat was de Victory Day - Overwinningsdag.

 

En die maanden tussen 6 juni 44 en 5 mei 45,

11 maanden, bijna een jaar

was een tijd waarin

EN de goede macht van de geallieerden

EN de kwade macht van de nazies zich allebei lieten gelden.

 

Maar de onderdrukte bevolking wist:

We zullen nog een tijd verdrukking en ellende moeten doorstaan.

Maar de toekomst is niet langer van de nazies.

De toekomst is van de geallieerden.

De beslissing is gevallen.

Wat we nu nog moeten meemaken zijn de achterhoede gevechten

van een vijand die het eigenlijk al verloren heeft,

die vecht tegen beter weten in.

 

Zo is het ook met onze toekomst:

die is niet van de economie, van onverwachte ziektes,

van de tijdgeest of van wat dan ook

Die machten zijn er wel...

en ze kunnen zich verzetten zich tegen wat komen gaat

Maar de toekomst is van God.

Op het eind van alles zal blijken dat hij

en hij alleen de touwtjes in handen heeft.

 

D      Ja, maar wilt U weten

Wat is dan de D-Day in het geloof?

Wat is er dan gebeurd dat we zeker kunnen zijn

dat alle kwade machten het veld moeten ruimen?


De D-Day van het geloof is

goede vrijdag, stille zaterdag en de paasmorgen.

Op goede vrijdag

barstte de strijd los tussen de Gods macht van liefde in Jezus < >

de boze macht in de Hogepriester, in Pilatus, in de beulen,

in al die andere mensen die zo hun redenen hebben

om hem te verraden, in de steek laten, bespotten, geselen

 

De strijd die ook in u en jou en mij gaande is

die tussen dienen < > heersen

tussen delen < > hebben en houden

tussen vergeven < > veroordelen

tussen vertrouwend bij de dag leven < > je zorgen maken

tussen wat het leven mogelijk maakt < > wat het leven verziekt en bederft


Het is er op of eronder.

Stille zaterdag....de wereld houdt zijn adem in.

Hoe gaat het vanaf nu verder?

Jezus of de dood: aan wie is de toekomst?

Paasmorgen....Het graf is leeg! Jezus leeft.

De dood is dood.

 

En alles waar de dood in schuil gaat ook:

het heersen,

het hebben en houden,

het veroordelen,

het je zorgen maken.

 

En dan ook alles wat hiermee besmet is:

- onze tijdgeest van zorg dat je aan je trekken komt

- de economie die alleen op winst is gericht

Al die machten die het leven verknoeien gaan eraan.

 

De toekomst is aan wie dienen en delen

aan wie vergeven,

aan wie omzien naar elkaar.

De toekomst is er voor mensen van geloof, hoop en liefde

Mensen die aan Jezus een voorbeeld nemen:

die dicht bij God willen leven

en proberen te doen wat hij vraagt:

de zorg voor elkaar

het behoud van de schepping

 

Die mooie dingen, dat is allemaal gegeven met Jezus

toen hij uit de doden werd opgewekt.

Op hem zit het allemaal vast.

Daarom zeggen we : Van U is de toekomst, ook mijn toekomst

 

En daarom bidden we: O God, laat toch komen uw koninkrijk
E      Wij leven tussen D-Day en V-Day

De beslissende klap is uitgedeeld op de morgen van Pasen

Wij verwachten het komen van Gods koninkrijk.

Van Hem is de toekomst.

 

Wat zullen we in die tussentijd doen?


Toch zeker in de eerste plaats blij zijn

met het goede nieuws van de overwinning:
dit pakt niemand ons meer af:

De toekomst is van God

in ziekte en gezondheid

in rijkdom en armoede

in leven en in sterven...

is Hij bij ons en laat zijn invloed gelden...

Vandaag en morgen en daarna

Tot het zover is en hij zijn Rijk laat aanbreken:

Vrede op aarde, geluk onder de mensen

God wonend bij de mensen: stralend in hun hart

Een nieuwe schepping zal dat zijn.

Daar zijn we blij om...daar zingen we van.
En elke zondag vieren we dat in de kerk.

 

Maar met zulke mooie dingen op komst

kun je toch niet met de armen over elkaar

gaan zitten afwachten?
Dan kom je toch in beweging

en probeer je een steentje bij te dragen
En wat dan zo mooi is:

dan zie je hoe het koninkrijk van God

er toch ook al een beetje is:

in brood gedeeld

in ruzies bijgelegd

in eenzaamheid opgelost

in tranen gedroogd

in zieken verzorgd

in vluchtelingen opgevangen.

in vervuiling gestopt

in natuur hersteld

 

Eigenlijk is de kerk zoiets als de ondergrondse in de oorlog:

een verzetsbeweging die het voor het leven

voor mensen, voor de schepping opneemt.

 

En zojuist hebt u even naar radio Oranje geluisterd.

AMEN.

 

 

 

terug