Christelijke Ethiek? Christelijke Ethiek?
Door geloof te hechten aan het evangelie kom je onder invloed van Gods Geest. Dat werkt op allerlei manieren door. Ook je gedrag verandert. Je wordt een mens van geloof, hoop en liefde. Wat betekent dat voor de geboden, je omgang met mensen, met de natuur, met God. Heeft het ook wat te maken met moderne ethische vraagstukken waar de mensen vroeger niet van wisten?
 
terug