Luc 19: 29-40 Luc 19: 29-40
A      Wij staan aan het begin van de stille week.
Die begint feestelijk.
Als Jezus Jeruzalem nadert, op een ezeltje gaat zitten
dan breekt er een gejuich los, geweldig!
De mensen langs de kant van de weg
kennen een oude profetie.
Ooit had Zacharja gezegd dat de Messias zou komen
niet te paard, met ruiters en strijdwagens
maar op een ezeltje, een lastdier.
En nu komt Jezus, van wie ze al zo veel gehoord hebben
en van wie ze vermoeden
dat hij de Messias zou kunnen zijn
nu komt hij rijdend op een ezeltje de stad binnen.

Wat zijn ze enthousiast. Ze roepen het uit:
Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer

Hosanna, dat betekent letterlijk: Here help toch
Maar vandaag klinkt het als Halleluja, loof de Heer
Want ze weten het zeker:
nu gaat het komen: de vrede, de messiaanse vrede
waar ze al eeuwen naar verlangen.

Maar een paar dagen later slaat de stemming helemaal om.
Kruisig hem, weg met hem.
Ze zijn zwaar in hem teleurgesteld.
Want de vrede komt maar niet.
De romeinen blijven de baas.
Die Jezus hoeven ze niet.
Want wat zij willen, dat brengt-ie niet
En wat hij brengt, daar hebben ze geen behoefte aan.

Want wat brengt hij eigenlijk?
mooie woorden over een koninkrijk
af en toe een wonder: iemand die weer lopen kan
Een beetje liefdadigheid,
geen echte, ingrijpende, maatschappelijke veranderingen.
Armoede, verdrukking, uitzichloosheid...alles blijft zoals het is.
Weg met die nietsnut.

Wat heb je aan God, aan je geloof, aan bidden
als je ziek bent, in de zorgen zit,
als opeens de oorlog uitbreekt en je vluchten moet
als je bezorgd bent om al die vluchtelingen die hier komen
waar laten we ze
er is al zo'n woningnood
De teleurstelling toen in Jeruzalem
is de teleurstelling bij ons vandaag.B      Die teleurstelling is niet alleen een gevoel.
Die frustratie is ook een teken, een signaal
Het verraadt ook iets van hoe wij in het leven staan
hoe we onze relaties beleven:
wat voor ons liefde is.

Liefde, als het goed is, is helemaal zuiver: nergens om.
Maar een vrouw die van haar man houdt
omdat hij zo'n goede baan heeft:
houdt eigenlijk meer van zijn inkomen dan van hem.
En wat er gebeurt als hij zijn werk verliest
dat laat zich raden...

En een man die van zijn vrouw houdt
omdat hij met haar zo goed voor de dag kan komen
houdt eigenlijk meer van de indruk die hij met haar maakt
dan van haar zelf
En wat er gebeurt als zij niet meer maatje 90 60 90 heeft...

Echte liefde is niet om iets

De bevolking in Jeruzalem is wel enthousiast over Jezus.
Maar het is geen zuivere liefde.
Geen liefde voor Jezus
Ze houden vooral van hun droom:
De romeinen eruit, vrede, vrijheid
En wat er gebeurt als hij dat niet brengt...
dan hoeven ze hem ook niet meer.

Iemand zei van deze liefde:
dat is de liefde zoals een boer van zijn koe houdt
zo lang die melk geeft
voert hij, bouwt hij een stal, roept hij de veearts er bij
Maar als er geen melk meer komt
dan mag die koe wel weg: naar het slachthuis.

Onze liefde moet zuiver zijn.
Niet met een scheef oog kijken naar salaris, uiterlijk,
een erfenis, een promotie.
Zuivere liefde is: je hebt hem / haar lief
gewoon om wie hij is, om wie zij is
omdat je bij hem, bij haar wilt zijn.
Dat is je alles. Dan ben je gelukkig.

Dat geldt ook voor de liefde voor God.
Die is er niet om iets dat je van hem kreeg:
je rijkdom, je gezondheid, je leven of wat dan ook.
Zuivere liefde is: je hebt God lief om wie hij zelf is
omdat hij liefde is...liefde die ook naar jou uitgaat.C      Liefde zonder bijbedoelingen
die is er in Jezus.
Wat heeft hij een mensen genezen,
uit de war gehaald
de weg gewezen.
hij werd er niet voor betaald
hoefde niets terug
Zijn liefde voor mensen is zuiver.

Het is de liefde van God die in hem woont.
Hij geeft de goede Geest alle ruimte.
Zijn eigen wil en verlangens staan die niks in de weg.
Gods liefde en zorg en goedheid
vallen door Jezus zo onze wereld binnen.
Helemaal transparant tot op God is hij.

En zo is hij vandaag in Jeruzalem gekomen.
Met de liefde van God in zijn hart.

Wij weten hoe het verder gaat.
Straks roepen de mensen: weg met hem, kruisig hem.
En Judas zal hem verraden
En Petrus zal zeggen: ik ken hem niet
En de Hogepriester zal valse getuigen oproepen
En Pilatus, die geen kwaad in hem ziet, zal hem toch laten kruisigen
En de soldaten steken straks de draak met hem.

Iedereen valt tegen.
Niemand neemt het voor hem op.
Dat is nou de mensheid.
Je dacht dat het je vrienden waren
je dacht dat ze blij met je waren
ze laten je allemaal in de steek.
Beminnenswaardig? helemaal niet.

Ik? Als ik Jezus was,
ik zou het al lang voor gezien houden.

Maar in Jezus is een liefde die helemaal zuiver is.
Deze mensen: de teleurgestelde massa
een gefrusteerde Judas, een bange Petrus,
de corrupte elite, de onverschillige soldaten.
Niemand die zijn liefde verdient.

En toch heeft Hij ze lief! Offert zijn leven voor hen op.
Met geen andere reden dan dat ze hem
stuk voor stuk aan het hart gaan.
Zijn liefde is zuiver, nergens om.
Vader vergeef het hun, bidt hij straks.


D      Zo gaat de liefde van God in Jezus
tot het uiterste.
Die is er niet uit te slaan, uit Jezus

God neemt in Jezus voor lief
al ons geweld en ongeloof en verzet
al onze frustratie en spot, al ons kwaad.
Nergens om. Hij wordt er niets beter van.
Integendeel: het wordt zijn ondergang.


Krijgt u al een vermoeden van God
van een hart dat in het verborgene voor ons klopt
van pure goedheid, een en al liefde
voor al zijn mensenkinderen.

En ziet u ook iets van de toorn van God
die hij niet uitleeft op ons
maar opvangt in zichzelf: in Jezus?

En ziet u iets van
van een schuld die niet met ons wordt afgerekend?
van een vloek die zich niet op ons ontlaadt?

Aan mensen die zijn liefde niet verdienen
demonstreert hij zijn liefde
aan u en jou en mij
Wij die er zo naar verlangen
dat we er niet zomaar zijn,
maar gewild, geliefd door God zelf
Wij die er zo naar verlangen
dat we er mogen zijn,
ondanks alles wat er niet aan ons klopt
Wij die er zo op hopen
dat het ooit helemaal goed komt
met ons leven, met deze wereld

Om ons die zekerheid te geven
Om ons die blijdschap te wekken
Om ons dat uitzicht te bieden
is Jezus de weg van het lijden, van kruis en graf gegaan.
Hij wist: God is liefde . En ik ga dat laten zien.

Hij wist: ze zullen me wegdoen als naar het slachtuis
het zal uitlopen op kruis en graf

Want zo zijn de mensen: ze verdragen mij niet
mijn komst roept agressie op.
Maar ergens is dat goed, moet het zo gebeuren
Zo kan ik laten zien dat God liefde is
Ik wil dat hebben, al dat geweld,
Ik kan dat hebben.
Op de Paasmorgen zal iedereen het zien:
Het laatste woord is aan God.
Zijn liefde overwint
E      God is liefde.
Daarmee bedoelen we niet: God is lief en aardig,
een soort Sinterklaas in de hemel.
Met zo'n God lopen we helemaal vast
Die spoort niet met onze ervaringen
Die roept alleen maar vragen en waaroms op

God is liefde, daarmee bedoelen we:
Hij heeft er alles voor over
om ons weer terug te winnen:
Bewijst in Jezus zijn liefde, zijn trouw
aan mensen die hem verraden, afwijzen, kruisigen.

En als we dat eenmaal zien, dan krijgen we hem lief.
Niet: met het oog op gezondheid, rijkdom, succes
Nergens om.
Gewoon uit vreugde om wie hij is: pure goedheid.
En je weet:
in het verborgene is een hart dat voor mij klopt
en ik mag er zijn, ondanks alles
en het komt goed, ooit.
Daar verheug ik mij in, in voor- en tegenspoed
in leven en in sterven beide is dat mijn troost.

En we begrijpen op eens zo heel goed:
als God zo werkt
met de zachte kracht van de liefde
dan moeten we Hem er niet op aan zien
als er armoede is, als er oorlog is,
als er eenzaamheid en verdriet is.

Die ellende, dat is iets wat mensen elkaar aan doen.
Het heeft te maken met
niet willen delen van je overvloed
niet willen bidden voor je vijanden
niet willen vergeven 70x7x
Allemaal vormen van meer van jezelf houden, dan echt om de ander geven.

En als vanzelf wordt in je de wens geboren
om het anders, om het beter te doen
om met echte liefde om te zien naar elkaar.

Want zo werkt God in Jezus,
zo wil hij werken in u en jou mij:
door de kracht van zijn liefde.
Zo werd het ooit Pasen
Zo zal ooit Gods nieuwe wereld aanbreken voorgoed.
AMEN
 
terug