De Vijver De Vijver
Jezus is de sleutelfiguur voor het christelijk geloof. Het evangelie het sleutelverhaal. Maar een sleutel heeft geen zin, als er niets iets is dat geopend moet worden. Daarover gaat het in deze rubriek.
We komen in (1) over het geloof in Iets te spreken over religieuze ervaringen en de godsdiensten die daaruit zijn voortgekomen.
We sluiten ons aan bij één van die godsdiensten: de oud-testamentische Joodse religie. Die vertelt ons van (2) de Schepper die hemel en aarde maakte en de bestemming die hij aan de mensheid geeft.
Omdat het mis gaat volgt een nieuwe roeping (3)  van Abraham en de rol die Israel speelt temidden van de andere volken. Maar ook Israël weet het niet waar te maken.
Wat gaat er mis, en waardoor komt dat? dat is het thema voor (4) 'doel missen'
Onder (5) 'aanwijzingen' gaat het over sporen van God (algemene openbaring), wat je daaraan hebt en hoever je met die polsstok springt (natuurlijke theologie).

 

terug