De Vijver De Vijver
In deze rubriek gaat het over de mensheid voor wie het evangelie bedoeld is. Dat is ahw de vijver waarin de steen valt en veranderingen bewerkt. Anders gezegd: Jezus is de sleutelfiguur, het evangelie het sleutelverhaal. Maar een sleutel heeft geen zin, als er niets iets is dat geopend moet worden

We komen in (1) over het geloof in Iets te spreken over religieuze ervaringen en de godsdiensten die daaruit zijn voortgekomen.
We sluiten ons aan bij één van die godsdiensten: de oud-testamentische Joodse religie. Die vertelt ons van (2) de Schepper die hemel en aarde maakte en de bestemming die hij aan de mensheid geeft.
Omdat het mis gaat volgt een nieuwe roeping (3)  van Abraham en de rol die Israel speelt temidden van de andere volken. Maar ook Israël weet het niet waar te maken.
Wat gaat er mis, en waardoor komt dat? dat is het thema voor (4) 'doel missen'


Om het appèl van het geloof als werkelijk relevant te verstaan, moeten we ook rekening houden met de hedendaagse tijd en cultuur. Ons willen, voelen, weten, denken, handelen en ook ons geloven wordt voor een belangrijk deel bepaald door wetenschap, techniek, welvaart, mondigheid, democratie enz. Het is ahw de bril die we op hebben en die ons waarnemen en beleven bepaalt. Het is goed om ons daarvan zoveel mogelijk bewust te zijn. We kunnen die bril niet afzetten en al die moderne verwordenheden  uitschakelen om op middeleeuwse of nog oudere manieren te geloven. We moeten dat ook niet willen, want dan wordt ons geloof iets dat alleen op zondag in de kerk, of als privé-hobby, of als museumstuk interessant is, maar ondertussen geen enkele relevantie meer heeft voor ons echte leven in de echte wereld. Maw onze tijd en cultuur behoren ook tot de vijver. Belangrijke thema's van onze tijd en cultuur bespreken we als zelfstandige onderwerpen in het menu Context.
 

 

terug