De steen in de vijver De steen in de vijver
De steen in de vijver is de lijdensgeschiedenis van Jezus. Hij is de ware mens, die zichzelf volkomen aan God heeft toegewijd en daarom Zoon van God heet.
Maar de mens vol van Gods liefde botst op mensen die hem afwijzigen. Hij wordt gearresteerd, beschuldigd, verhoord, onschuldig veroordeeld, gekruisigd en begraven. Dat noemen we het Sleutelverhaal omdat het laat zien wie God is en wat er met ons mensen aan de hand is. Met dat verhaal kunnen we ons identificeren.
Op de morgen van Pasen komen deze dingen aan het licht. Er breekt een andere wereld door: het koninkrijk der hemelen. Er is een nieuw verbond, een nieuwe omgang tussen God en mensen mogelijk gemaakt. Dat nieuwe leven van geloof, hoop en liefde staat open voor alle mensen wereldwijd die geloven dat God hun die kans biedt in Jezus, ongeacht hun verleden.
Bij Offer zien we hoe zijn dood aan het kruis geldt als een overwinning op de machten die ons van God vervreemden. Er is verzoening, vergeving mogelijk, een losprijs betaald.

 
terug