GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Zondagen

ondertitel

2021 – okt: in de NBV heet God bijna nooit meer “de Almachtige”. Alleen nog in Openbaringen komt die aanduiding voor. Waar is de Almacht van God gebleven? En wat betekent dat voor het geloof? Zou je geloof ook met zoiets als een weddenschap (wie gaat de wedstrijd winnen?) kunnen vergelijken? Opb 19 en 1 Kor 15.

2021 – sept: thema voor het nieuwe seizoen: van U is de toekomst. Een geruststellende gedachte is dat, maar vooral ook een inspirerende: dan kunnen wij niet met de armen over elkaar blijven zitten. Mat 6: 5-13

2021 – aug: De waarom-vraag houdt velen bezig. Dat is goed: we zijn zoekers naar zin en betekenis. En vinden we geen zin of betekenis op de waarom-vraag, dan wordt het leven heel moeilijk. Toch vinden we lang niet altijd een antwoord dat er mee door kan. Kunnen we de waarom-vraag dan misschien loslaten? En verder gaan met wat we wel aan zingeving hebben en van God geloven? Filp 3: 13-17

2021- mei: Zou jij met een ingebrachte chip de meest fantastische ervaringen willen opdoen en je de hele dag gelukkig willen voelen? Of vind je dat toch nep? Wanneer ben je eigenlijk gelukkig? Moet je daarvoor veel hebben of verre reizen maken of veel bedpartners versieren? Of vind je het geluk juist niet als je je er zo op toelegt? Zou geluk een bijprodukt van iets anders kunnen zijn? Pred 11: 7-10

2021 – juli:  In Ps 42-43 is een dichter aan het woord die om andere redenen zich  afgesneden voelt van God en van de 

gemeenschap. Hij kan het nergens meer vinden. Zelfs niet in de pracht van de natuur. God is weg en dat doet hem erg zeer. Een pijnlijke ervaring die we vast wel herkennen, vanwege corona of andere ervaringen. Hoe gaat de dichter daarmee om? Verliest hij zijn vertrouwen? Of is deze pijn juist een bewijs van hoe echt zijn geloof is en hoe diep het zit?

2021 – jan: de eerste discipelen moeten vissers van mensen worden (Mc 1: 14-20). Dat zijn ze niet direct al. Eerst moeten ze een jaar lang met Jezus optrekken en meemaken hoe hij de mensen helpt en hoever zijn liefde  gaat. Pas na goede vrijdag en pasen worden ze er op uitgestuurd om  het werk van Jezus voort te zetten. discipelen zijn eerst stagelopers

2020 – sept: 77x wraak, 1 op 1 vergelden of 70x7x vergeven? Waarom we dat zo moeilijk vinden. En wat te doen als vergeven echt niet lukt? van harte vergeven

2020 – maart: “I’ve been on the Mountain Top” (Martin Luther King). Jezus op de berg als ooit Mozes en Elia, dichtbij God. Topervaring

2020 – maart: Wat heb je nodig om gelukkig te zijn: de hoofdprijs van de loterij of wat anders? Verzoekingen

2020 – januari: Naar aanleiding van Rutger Bregman’s boek ‘De meeste mensen deugen’ twee verhalen uit de bijbel. Hand 28:1-10 waar de mensen spontaan het goede doen. Rom 3: 1-10 waar Paulus stelt dat geen enkel mens goed doet. Deugnieten of niet?

2020 – januari: Niemand heeft ooit God gezien. Vertelt de oneindige sterrenhemel van hem? Of de pracht van de natuur? Zoals Ps 104 aanneemt. Maar de natuur is ook wreed en onverschillig. In Jezus openbaart God wie Hij ten diepste is. Joh 1:1-14 en Hebr 1:14. Jezus: Gods afdruk in een mens

2019 – oktober: Je moet goed presenteren en zien te verkopen. Dat doen we op ons CV en met social media. Volgens Jezus (Luc 18: 9-14) en Paulus (2 Kor 11:21-32) gaat het bij God precies omgekeerd toe. Hoe presenteer jij jezelf?

2019 – sept: nav “Ik heb een steen verlegd in de rivier” Wanneer heb je genoeg gedaan en je bestaan gerechtvaardigd? Moet je veel (Pred 2: 4-11) of weinig gepresteerd hebben (Luc 23: 39-43). Of nog minder (Gal 5:4)? Bucket List

2019 – september: Wat is je bestemming. Moet je om die te bereiken al je talenten ontwikkelen? Ben je dan een gave mens, zoals de David van Michelangelo? We laten het ons wel wijs maken, maar de bijbel leert ons Gen 1 en Kol 3 heel andere dingen: Een volmaakt mens?

2019 – juli: Plannen maken doen we allemaal. De rijke man uit de gelijkenis (Luc 12:16-21) denkt dat hij de regisseur van zijn eigen leven is. De bijbel weet wel beter. Het leven zit vol onzekerheden (Pred 9: 1-3 + 7-12). We hebben er niets over te zeggen (Jak 4: 13-16). Wie heeft de regie?

2019 -juli: Geluk dwing je niet af. Het overkomt je, of niet. Daar komt de rijke man achter uit Luc 12: 22-32. Verder Ps 127 : Hij geeft het zijn beminden in de slaap

2019 – mei: Wat heeft de kruisiging van Jezus te maken met vergeving en verzoening? Joh 3: 16 uitgelegd vanuit Num 21: 4-9 (de koperen slang redt als de zieken er naar kijken) en 2 Kon 5: 9-14 (het water van de Jordaan geneest Naäman als hij daarin kopje ondergaat): de bekendste tekst uit de bijbel (Joh 3: 16).

2018 – december: Een goede vraag voor de Adventstijd: Wat moeten we doen? Het is best goed te doen

2018 – december: Een preek met een goede mop van een gemeentelid. Naar een idee van C.S. Lewis over het einde der tijden. Gedeelten uit Luc 21 en 1 Thes 5: 1-9. Wie het laatst lacht…

2018 – november: Als je het maar leuk vindt. Je moet vooral genieten. Dat kun je bij ons nogal eens horen. In de bijbel komen die woorden bijna niet voor (bv Pred 2). Wel een ander woord: gerechtigheid. Mich 6: 1-8. Geniet ervan

2018 – september: Hoogmoed en waanzin, de diagnose en de therapie. Daniël 4. Hoogmoed komt voor de val

2018 – augustus: De grote leider aanbidden? Wees geen meeloper. Daniël 3 Vrij ondanks alles

2018 – augustus: Kunnen we optimistisch zijn en in vooruitgang geloven? Daniël 2 zet daar een groot vraagteken bij. Een boze droom

2018 – juli: Danïel en zijn vrienden weten in een ver en vreemd land hun identiteit te behouden. Kansen voor een kerk in de marge. Daniël 1. Groente eten

2018 – juni: Hoe Job op de proef gesteld wordt en worstelt met God.Job 1. Als de rampen je treffen

2018 – mei: Een boodschap die verzet en tegenwerking oproept. Hand 19: 23-40 en Efeze 6:10-18. De vervolgde Kerk

2018 – februari: Over de vele genezingswonderen van Jezus. Mc 1: 29-39. Gezondheid het allerbelangrijkste?

2017 – oktober: Bij een reünie: vroeger was alles beter. Is dat wel zo? Volgens Woody Allen zegt elke generatie dat (Midnight in Paris). Pred 7:10 zegt hetzelfde. Nostalgie of Hoop

2017 – augustus: Gebeden worden niet altijd verhoord zoals je je wenst. Dat is ook de ervaring van Paulus. Hij moet het doen met “mijn genade is je genoeg” Is het genoeg?

2017 – augustus: wat je wonderlijk vindt, hangt af van je wereldbeeld. Hnd 19: 13-20. Wat is normaal?

2017 – nieuwjaarsdag. Het beste voornemen voor het nieuwe jaar is Jezus willen volgen, maar weet waar je aan begint. Luc 14: 25-35 Goede voornemens

2016 – mei: Jona in de vis (Jona 2). Nood leert bidden

2016 – januari: Ooit was de kerk een belangrijk instituut. Nu is er steeds minder belangstelling voor het geloof. Is er nog toekomst voor kerk en geloof? Kerk in de marge

2015 – november. De aanslag in Bataclan Parijs en het einde der tijden (Mc 13). Terrorisme

2015 – mei: De wonderbare spijziging: brood uit het niets en het scheppen van geld door de ECB. Ex 16: 11-20 en Joh 6: 1-5. Wonderbaar.

2015 – mei: Alles opgeven om met Christus te kunnen leven? Mat 13: 44-46, 19: 16-22. Paulus doet het: Filp 3: 4-9. Alles voor die ene

2015 – februari: Er komt een AZC. Hoe reageren wij daarop? Komt het paradijs verder achter ons te liggen, of werken we mee aan de komst van Gods nieuwe wereld? Genesis 2 en 3 en Mc 1: 12-15. Vluchtelingen in Hardenberg

2015 – maart: Het is geen vlucht als Jezus de berg opgaat. Mc 9: 2-9. Hij openbaart zijn heerlijkheid aan Petrus en Johannes. Droomhuis gezocht

2013 – augustus: Een levend geloof werkt wat uit. Jak 1: 19-27. Kijk eens in de spiegel

2013- februari: David krijgt Saul op een presenteerblaadje aangeboden. Toch grijpt hij zijn kans niet. Over integriteit en de combinatie CDA en PVV. 1 Sam 24. Opportunisme of Integriteit

2011 – sept: Moet je alles zeggen wat mag? (Wilders) Waarom zou je willen beledigen? Jak 3: 1-8 Let op je woorden

2011 – april: Palmzondag. Mat 21: 1-11 Aan het begin van de stille week enthousiasme en teleurstelling. Wat hebbben we nodig?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print