GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Feestdagen enz.

ondertitel

  Kerst, Pasen en Pinksteren

  2019 – PASEN: Een nieuw begin, dat zoeken mensen van het programma ‘Ik Vertrek’ en dat  belooft Thierry Baudet.
  De opstanding van Christus betekent dat God  voor echt een nieuw begin zorgt. (Joh 20: 1-18) Pasen 2019

Goede Vrijdag

2019. De Passio volgens Lucas en overdenking Lucas 23:47 “Waarlijk deze was een Rechtvaardige”. GV 2019
2018. De Passio volgens Johannes en overdenking Joh 15: 13 “Niemand heeft groter liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”. GV 2018
2017. De Passio volgens Johannes en overdenking Joh 18:11 “Zou ik niet drinken de beker die “mijn Vader mij gegeven heeft? GV 2017
2016. De Passio volgens Lucas en overdenking Luc 23: 39-43. “Heden zult ge met mij in het paradijs zijn”. In nood leer je je vrienden kennen
2015. De Passio volgens Marcus en overdenking Mc 15: 38 Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. GV 2015
2014. De Passio volgens Mattheüs en overdenking 2 Kor 5: 11-21. Het is God die ons met Zich verzoent. Want wij zijn de weg kwijt. Wij moeten terecht gebracht worden. Dus niet: God die Zich met ons verzoent. Alsof Hij op andere gedachten gebracht moet worden. GV 2014
2013. De Passio volgens Marcus en overdenking 1 Kor 1: 22-25. In het kruis, zo dwaas en ergelijk als het is, bewijst God zijn wijsheid en kracht. Dwaasheid en ergernis of kracht en wijsheid?
2012. De Passio volgens Mattheüs en overdenking nav Gal 2:20. Nu leeft mijn ik niet meer, maar Christus in mij. GV 2012

Bid- en Dankdag

Dankdag 2019. Danken in een tijd van exploderende huizenprijzen, goedkope vliegtickets, zeecontainers overboord geslagen van de MSC Zoë en boerenprotesten. Deut 26: 1-15 en 1 Tim 6. Boerenprotest
Dankdag 2018. De landbouw wordt er op aangekeken dat het zo slecht gaat met de natuur. Maar hoe eerlijk is dat? Zijn we niet allemaal slachtoffer van een economisch systeem dat zo veel mogelijk wil tegen zo weinig mogelijke kosten? En ook allemaal verantwoordelijk voor dat systeem? Deut 8: 7-20 en 2 Kor 9: 6-15. T is stil op het platteland

Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag 2021. Zullen we elkaar na dit leven weer zien en herkennen? Mat 22: 22-33
Eeuwigheidszondag 2020. De mens broos en breekbaar als de bloemen in de wei. Ps 103: 15-17
Eeuwigheidszondag 2019. Gaat het wel ergens naar toe? Of loopt  de geschiedenis op niets uit? Red je leven en wees standvastig. Luc 21: 5-19. Wees standvastig
Eeuwigheidszondag 2018. Die ons zijn voorgegaan vormen een wolk van getuigen. Hebr 11:39-12:3. Zullen ze het volhouden?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print