Snel vinden Snel vinden
Een snelle toegang tot de beschikbare bijbelstudies vind je in het register (linker kolom)
 
Exodus 2 Exodus 2
Uit een heel andere hoek dan de Farao had gedacht komt het gevaar: van vrouwen!
lees meer »
 
Ez 20 Ez 20
De les van de geschiedenis zoals Ezechiël die ziet.
lees meer »
 
Dan zweef ik op de wind... Dan zweef ik op de wind...
Dan zweef ik op de wind...
Dit zijn woorden uit een lied (Opwekking 488, Liedboek 891) dat zingt van een arend, die zijn jong op zijn vleugels zet en ermee wegvliegt. (Deut 32: 11-12 en Ex 19: 4)
lees meer »
 
1 Pe 3: 19 - 20 1 Pe 3: 19 - 20
...(de Geest) waarin Hij ook is gegaan naar de geesten in de gevangenis om hun het evangelie bekend te maken, (de geesten) die ooit ongehoorzaam waren, toen God geduldig wachtte, in de dagen van Noach, toen de ark werd gebouwd, (de ark) waarin slechts weinig, dwz acht, mensenlevens werden gered door het water heen.
lees meer »
 
Psalm 90 Psalm 90
De oudejaarspsalm
lees meer »
 
Num 6: 24 - 27 Num 6: 24 - 27
de zegen van Aäron
lees meer »
 
Ez 18 Ez 18
Je hebt altijd een keus
lees meer »
 
Twee geslachtsregisters Twee geslachtsregisters
Twee geslachtsregisters van Jezus
lees meer »
 
Ezechiël 11 Ezechiël 11
Het tweede visioen van Ezechiël.
lees meer »
 
Psalm 13 Psalm 13
een ongegeneerde klacht
lees meer »
 
Daniël 7 Daniël 7
Na de vier monsters uit de zee verschijnt de Zoon des Mensen
lees meer »
 
2 Petrus 3 2 Petrus 3
Op de dag van de Heer zullen hemel en aarde vergaan.
lees meer »
 
Ps 104 Ps 104
Een loflied op de Schepper van alle leven
lees meer »
 
Ezechiël 8 Ezechiël 8
Ezechiël ziet in een visioen wat er mis is met de tempeldienst in Jeruzalem.
lees meer »
 
Gen 1: 3 - 2: 3 Gen 1: 3 - 2: 3
De kroon op de schepping: niet de mens, maar de sabbat.
lees meer »
 
Gen 1: 1 - 2 en 2: 4 Gen 1: 1 - 2 en 2: 4
De aarde-in- spe
lees meer »
 
Gen 1 en 2 Gen 1 en 2
Twee scheppingsverhalen met elkaar vergeleken
lees meer »
 
Mat 13: 45 - 46 Mat 13: 45 - 46
De gelijkenis van de gelukkige koopman
lees meer »
 
Mat 13: 44 Mat 13: 44
De gelijkenis van de blijde vinder
lees meer »
 
Psalm 29 Psalm 29
Het onweer als voertuig voor de majesteit van de HEER.
lees meer »
 
Ezechiël 1: 1 - 3: 15 Ezechiël 1: 1 - 3: 15
Het visioen van Ezechiël en zijn roeping
lees meer »
 
Jesaja 25 Jesaja 25
Een hoofdstuk uit de Apokalyps van Jesaja
lees meer »
 
Jesaja 24 - 27 Jesaja 24 - 27
korte inleiding over deze hoofdstukken
lees meer »
 
Joh 4: 1 - 42 Joh 4: 1 - 42
De ontmoeting met de Samaritaanse vrouw
lees meer »
 
Ps 4 Ps 4
De zorgen niet met je op de loop laten gaan, hoe doe je dat?
lees meer »
 
1 Thes 4: 13 - 18 1 Thes 4: 13 - 18
een bezorgde vraag over de Wederkomst
lees meer »
 
1 Kor 15: 51 - 58 1 Kor 15: 51 - 58
Over het laatste en het nieuwe begin
lees meer »
 
1 Kor 15: 20 - 24 1 Kor 15: 20 - 24
Adam, overtreding, dood   en daar parallel en tegenover   Christus, rechtvaardig, leven
lees meer »
 
Filp 3: 17 - 21 Filp 3: 17 - 21
Jezus, de redder komend uit de hemel
lees meer »
 
Rom 8: 31 - 39 Rom 8: 31 - 39
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven
als wij herboren
Hem toebehoren
die ons is voorgegaan. Halleluja

(Lied 675: 1)
lees meer »
 
Efeze 6: 10-18 Efeze 6: 10-18
De geestelijke wapenrusting
lees meer »
 
Gal 5: 13-26 Gal 5: 13-26
Vlees en Geest
lees meer »
 
Joh 2: 13-22

maquette van de tempel in Jeruzalem
Joh 2: 13-22
lees meer »
 
Joh 14: 1-3 Joh 14: 1-3
Het Vaderhuis
lees meer »
 
Joh 20: 1-18 Joh 20: 1-18
Pasen volgens Joh
lees meer »
 
Joh 21: 1-14 Joh 21: 1-14
Hebt u enige toespijs?
lees meer »
 
Luc 15: 1-10

de goede herder
Luc 15: 1-10

 
lees meer »
 
Luc 15: 11-32

De terugkeer van de verloren zoon (Rembrandt, ong 1668)
Luc 15: 11-32
lees meer »
 
Luc 19: 29-40

Jezus op de Palmezel Museum Catharijneconvent Utrecht foto Ruben de Heer
Luc 19: 29-40
lees meer »
 
Luc 20: 9-19 Luc 20: 9-19
De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters
lees meer »
 
Mat 6: 9-13 Mat 6: 9-13
Het Onze Vader (ook Luc 11: 2-4)
lees meer »
 
Mat 6: 34 Mat 6: 34
 Maak je geen zorgen
lees meer »
 
Mat 7: 13-14 Mat 7: 13-14
Over de brede en de smalle weg
lees meer »
 
Mat 12: 31-32 Mat 12: 31-32
Zonde tegen de heilige Geest
lees meer »
 
Mat 18: 21-35 Mat 18: 21-35
Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar
lees meer »
 
Mat 20: 1-16 Mat 20: 1-16
Gelijkenis van de werkers in wijngaard
lees meer »
 
Mat 22: 1-14 Mat 22: 1-14
Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal
lees meer »
 
Mat 22: 15-22 Mat 22: 15-22
Over de keizerlijke belasting
lees meer »
 
Mat 25: 31-46 Mat 25: 31-46
Gelijkenis van het laatste oordeel
lees meer »
 
Mc 1: 1 Mc 1: 1
Begin van het evangelie
lees meer »
 
Mc 12: 28-32 Mc 12: 28-32
Het grote gebod van de liefde: toch wel wat meer en anders dan de gulden regel 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'
lees meer »
 
Psalm 1 Psalm 1
De twee wegen
lees meer »
 
Psalm 8 Psalm 8
Wat is de mens dat Gij hem gedenkt?
lees meer »
 
Ps 19 Ps 19
Gods heerlijkheid blijkt uit de schepping en uit de Torah.
lees meer »
 
Ps 23

herder met kudde
Ps 23
lees meer »
 
Ps 136 Ps 136
...Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid...


(Ps 136 berijmd)
lees meer »
 
1 Kor 13 1 Kor 13
Geloof, hoop en liefde. Van deze drie is de liefde het belangrijkste. Die is blijvend, waar geloof en hoop op een dag overbodig zullen zijn geworden.
lees meer »