GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Bijbelstudies

overzicht besproken bijbelplaatsen

Hier vind je een overzicht van de bijbelstudies. Klik op de blauwe linkjes en je komt er vanzelf.

de 39 boeken van het Oude Testament

Genesis (Gen)
Exodus (Ex)
Leviticus (Lev)
Numeri (Num)
Deuteronomium (Deut)
Jozua (Joz)
Richteren (Ri)
Ruth (Ruth)
1 en 2 Samuël (1, 2 Sam)
1 en 2 Koningen (1, 2 Kon)
1 en 2 Kronieken (1, 2 Kron)
Ezra (Ezra)
Nehemia (Neh)
Ester (Est)
Job (Job)
Psalmen (Ps)
Spreuken (Spr)
Prediker (Pred)
Hooglied (Hgld)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klaagliederen (Klgld)
Ezechiël (Ez)
Daniël (Dan)
Hos (Hos)
Joël (Joël)
Amos (Amos)
Obadja (Ob)
Jona (Jona)
Micha (Mi)
Nahum (Nah)
Habakuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Haggai (Hag)
Zacharia (Zach)
Maleachi (Mal)

de 27 geschriften van het Nieuwe Testament

Het evangelie naar Mattheüs
Het onze Vader Mat 6: 9-13 
Maak je geen zorgen Mat 6: 25-34;
Zonde tegen de heilige Geest Mat 12: 31-32;
Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar Mat 18: 21-35;
Gelijkenis van de werkers in de wijngaard Mat 20: 1-16 
Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal (Mat 22: 1-14)
De keizelijke belasting, Mat 22: 15-22
Het grote gebod van de liefde Mat 22: 34-40

Het evangelie naar Marcus
Begin van het Evangelie Mc 1:1;
Zonde tegen de heilige Geest Mc 3: 28-30
Losprijs Mc 10: 45
Het grote gebod Mc 12: 28-31
Het evangelie naar Lucas
Het grote gebod Luc 10: 25-28; 
Het onze Vader Luc 11: 2-4
Het evangelie naar Johannes
De goede Herder Joh 10: 3
Het Vaderhuis, Joh 14: 1-3
De Handelingen der Apostelen (Hnd)
De brief aan de Romeinen (Rom)
Heilsgeschiedenis Rom 9 – 11
De 1-ste en 2-de brief aande Korinthiërs
Geloof, Hoop en Liefde 1 Kor 13 
De brief aan de Galaten
Vlees en Geest / Ikzucht en Liefde Gal 5: 13-26
De brief aan de Efeziërs (Ef)
De brief aande Filipenzen (Filp)
De 1-ste en 2-de brief aan de Tessalonicenzen (1, 2 Tes)
De 1-ste en 2-de brief aan Timotheüs (1, 2 Tim)
De brief aan Titus (Titus)
De brief aan Filemon (Film)
De brief (?) aan de Hebreeën (Heb)
De brief aan Jakobus (Jak)
De 1-ste en 2-de brief van Petrus (1, 2 Pe)
De 1-ste, 2-de en 3-de brief van Johannes (1, 2, 3 Joh)
De brief van Judas (Jud)
De Openbaring van Johannes (Opb)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print