Efeze 6: 10-18 Efeze 6: 10-18
De geestelijke wapenrusting
lees meer »
 
Gal 5: 13-26 Gal 5: 13-26
Vlees en Geest
lees meer »
 
Joh 2: 13-22

maquette van de tempel in Jeruzalem
Joh 2: 13-22
lees meer »
 
Joh 10 Joh 10

De goede herder.
lees meer »
 
Joh 14: 1-3 Joh 14: 1-3
Het Vaderhuis
lees meer »
 
Joh 20: 1-18 Joh 20: 1-18
Pasen volgens Joh
lees meer »
 
Joh 21: 1-14 Joh 21: 1-14
Hebt u enige toespijs?
lees meer »
 
Luc 15: 1-10 Luc 15: 1-10

 
lees meer »
 
Luc 15: 11-32 Luc 15: 11-32

De terugkeer van de verloren zoon
(Rembrandt, ong 1668)
lees meer »
 
Luc 19: 29-40 Luc 19: 29-40

Jezus op de Palmezel
Museum Catharijneconvent,
Utrecht,
foto Ruben de Heer
lees meer »
 
Luc 20: 9-19 Luc 20: 9-19
De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters
lees meer »
 
Mat 6: 9-13 Mat 6: 9-13
Het Onze Vader (ook Luc 11: 2-4)
lees meer »
 
Mat 6: 34 Mat 6: 34
 Maak je geen zorgen
lees meer »
 
Mat 7: 13-14 Mat 7: 13-14

De brede en de smalle weg. Oorsprong Duitsland 1866 in piëtistische kringen.
meer info op https://dick.wursten.be/bredeensmalleweg.htm
lees meer »
 
Mat 12: 31-32 Mat 12: 31-32
Zonde tegen de heilige Geest
lees meer »
 
Mat 18: 21-35 Mat 18: 21-35
Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar
lees meer »
 
Mat 20: 1-16 Mat 20: 1-16
Gelijkenis van de werkers in wijngaard
lees meer »
 
Mat 22: 1-14 Mat 22: 1-14
Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal
lees meer »
 
Mat 22: 15-22 Mat 22: 15-22
Over de keizerlijke belasting
lees meer »
 
Mat 25: 31-46 Mat 25: 31-46
Gelijkenis van het laatste oordeel
lees meer »
 
Mc 1: 1 Mc 1: 1
Begin van het evangelie
lees meer »
 
Mc 12: 28-32 Mc 12: 28-32
Het grote gebod van de liefde: toch wel wat meer en anders dan de gulden regel 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'
lees meer »
 
Psalm 1 Psalm 1
De twee wegen
lees meer »
 
Ps 23 Ps 23


De Heer is mijn herder
lees meer »
 
1 Kor 13 1 Kor 13
Geloof, hoop en liefde. Van deze drie is de liefde het belangrijkste. Die is blijvend, waar geloof en hoop op een dag overbodig zullen zijn geworden.
lees meer »