1 Kor 1: 22-25 1 Kor 1: 22-25
De Passio volgens Marcus en overdenking 1 Kor 1: 22-25. In het kruis, zo dwaas en ergelijk als het is, bewijst God zijn wijsheid en kracht. 


A      groet,
Soms ligt er een stoeptegel scheef.
Als je niet oppast, stoot je je daar aan en je struikelt.
Kijk dan ook uit”, mopper je op jezelf.


Soms gebeurt het dat je in het donker thuis komt
en nog voor je bij het lichtknopje bent
kom je te vallen over de bezem
die niet staat waar hij hoort te staan.
Het irriteert je: “Ruim de rommel dan toch op”


Een aanstoot, een ergernis…
Dat is ook het kruis van Christus.
Daar struikel je over…Daar erger je je aan.
Is dat iets om in te geloven?


Heeft dat met God te maken?
Bij God denk je toch aan fijne en mooie dingen?
Niet aan een kruis…
Daarop werden weggelopen slaven gemarteld
net zo lang tot ze dood waren
En mensen die het waagden in verzet te komen tegen de Romeinen
Die stierven daarop een langzame en wrede dood.
En als Jezus daarop sterft
dan is toch alles mislukt waar hij voor stond?
Kun je in een gekruisigde Christus geloven?


Kun je sowieso nog geloven in een wereld
waar het ene kruis na het andere wordt opgericht
Dan is er toch geen God?


Een kruis staat voor mislukking ipv succes
Een kruis staat voor wreedheid ipv liefde
Een kruis dat is: dood ipv leven
Een kruis dat is: God die je alleen laat ipv helpt
Ook voor Jezus is dat zo:
Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?


Komt hier de wijsheid van God en de kracht van God aan het licht?
Is deze vrijdag een goede vrijdag?
Daar vallen wij over…
B      Ergernis is er ook in het lijdensverhaal:
ergernis aan Jezus
Bijna iedereen valt over hem heen:
Judas had heel andere verwachtingen van de Heer.
Hij moet hem niet langer: met een kus verraadt hij zijn meester.


De discipelen vluchten weg als de soldaten komen.
Petrus wil niet bij hem horen: ik ken die man niet.


We horen van valse getuigen
Hogepriesters die Jezus dingen in de mond leggen.
Pilatus die Jezus laat kruisigen om een oproer te voorkomen:
De volksmassa’s die eerst nog Hosanna hadden geroepen
roepen nu: kruis hem, kruis hem.


de soldaten bij het kruis drijven de spot met hem:
op de knieen gaan ze voor Jezus met de doornenkroon:
wees gegroet, gij koning der Joden…
En die met Jezus meegekruisigd werden ook al
Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet.


Allen zullen aanstoot aan mij nemen, had Jezus gezegd (14: 27)
en hij krijgt gelijk: niemand die het voor hem opneemt!


We kunnen ons Judas’ teleurstelling toch wel voorstellen
En de angst van Petrus

en het opportunisme van Pilatus
of het gejoel van de opgehitste massa
of het leedvermaak van de soldaten
Daar kunnen we wel inkomen…het zit ook in onszelf.
Als wij toen geleefd hadden, was het vast niet anders afgelopen met Jezus.

Het evangelie houdt ons een spiegel voor
En wat we zien is niet bepaald een verheffend beeld van de mensheid:
wat een geweld schuilt er in ons!
En hoe is het mogelijk dat het zich uitgerekend ontlaadt
op Jezus, de meest liefdevolle van alle mensen.
Als er één is die dit niet verdiende, is hij het wel


Wij worden als beesten ont-huld en te kijk gezet.
Het is schokkend om te zien.


C      Jezus heeft het zien aankomen:
het verraad, het schijnproces, het gejoel, de kruisiging, de dood.
En hij heeft er tegenop gezien:
Abba, Vader neem deze beker van mij weg

Toch is hij het niet uit de weg gegaan:
Doch niet wat ik wil, maar wat Gij wilt

daartoe was hij gezonden:
om de liefde van God in te dragen in een wereld die haar niet verdraagt
hiertoe weet hij zich geroepen door God:
om als een lam het hol van de leeuw in te gaan


Waarom? Om ons te kijk te zetten als mensen
in wie veel zelfzucht, opportunisme, lafheid, en geweld schuilt
Die in één woord gevangen zijn door de macht van de zonde
Vast ook…maar het gaat om meer dan ont-hulling.


Het is ook een afrekening.
God rekent hier af met de zonde.
Aan de ene kant is er Jezus vol van God: vol van liefde
Aan de andere kant al die mensen, van Judas tot Pilatus
die het anders nooit eens waren
deze dag werken ze samen om van Jezus af te komen.
de macht van de zonde is tot veel in staat


Zal die duivelse macht ooit gebroken worden?
Zal er verlossing zijn van die macht die het leven verknoeit
Zal er ooit bevrijding zijn
Ruimte voor een leven waar de humaniteit wel een kans krijgt?


Vandaag spant heel die boze macht zich in
om de macht van de liefde te doden.
Het komt tot een geweldige ontlading
Jezus krijgt de zonde over zich heen.
En neemt hem mee, het graf in…


Wij houden de adem in…vandaag…en morgen
Wie komt uit deze strijd te voorschijn?
Op de derde dag verschijnt de Heer als de levende!
De macht de zonde is gebroken.
God heeft ermee afgerekend.
In Jezus die zich wilde geven als een losprijs voor velen. (Mc 10: 45)D      We kunnen ons voorstellen
dat God ook heel anders had kunnen doen.
Hij had ook bij zichzelf kunnen zeggen:
het wordt niks met de mensen, ik geef het op
Maar dat kan God niet over zijn hart krijgen.


Maar zomaar met ze verder gaan, dat kan ook niet.
Moet je zien wat een ellende ze elkaar aandoen
En de mens in wie hij zijn liefde laat wonen
Jezus, zijn oogappel, leggen ze op het kruis.
Dat kun je toch niet door de vingers zien!


En dan is dit het bijzondere:
God leeft zijn woede niet uit op ons.
Hij vangt zijn toorn op in zichzelf:
Wat wij – door het geweld en de liefdeloosheid – over onszelf afroepen:
dat God het voor gezien houdt
de dood
dat komt op Jezus neer.
Hij draagt onze straf:
Gods liefde in hem draagt de toorn.


Je kunt ook zeggen:
Jezus’ lijden en dood is een beeld van de pijn en de moeite
die God voor ons over heeft
om met ons verder te kunnen.


Heel bewust heeft Jezus deze weg gekozen
en zichzelf gegeven voor de zonde der wereld.

En als het Pasen wordt
en God achter Jezus gaat staan
en zijn weg bevestigt
en zijn offer aanneemt
mogen wij weten dat er verzoening is.
Gaan apostelen op weg om de verzoening bekend te maken
Vieren gelovigen voortaan bij brood en wijn
hoe God in Christus de wereld met zich verzoende.


Er hangt geen dreiging, geen straf boven ons hoofd.
We mogen leven in de liefde van God.E      Een gekruisigde Christus
Zo op het oog is het absurd en dwaas daarin te geloven
Een kruis betekent: zwakte, mislukking


Maar Paulus, de apostel zegt
Hier is God aan het werk.
Zijn heilige liefde zet door:
Hij onthult wat er in ons schuilt aan geweld en lafheid en zelfzucht
Hij rekent af met heel die macht van de zonde
Hij biedt ons de vergeving aan.
Wie had dat gedacht!


En dat opschrift klopt:
hier hangt de koning der Joden
En het is waar wat Pilatus zegt:
beter dan één mens sterft, dan een heel volk in opstand komt
En ja
anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet
dat is zo.
In al die spot en die ergernis
van zgn wijze en sterke mensen
hebben ze onbedoeld de waarheid gesproken.


Zelfs ons verzet tegen God
is dienstbaar aan Gods plannen met de mensen en de wereld.
Het dwaze van God is wijzer dan de mensen
Het zwakke van God is sterker dan de mensen


Een gekruisigde Christus geloven
betekent: geschokt zijn van het geweld dat in je huist
door de grond gaan van schaamte…


Een gekruisigde Christus geloven
betekent: opgelucht weten dat met die macht van de zonde afgerekend is


Een gekruisigde Christus geloven
betekent: dankbaar leven van de verzoening: je mag er zijn
als herboren opstaan
en doen wat je kunt voor God en voor elkaar
AMEN
 
terug